2018-2019 – Afet Risk Azaltma Politikaları – Yaz okulu Sınavı

Soru 1- Yaralanma veya diğer sağlık etkileri, maddi hasar, sosyal ve ekonomik bozulma veya çevresel bozulmaya neden olabilecek bir süreç, olay veya insan faaliyetlerine ne ad verilmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Tarihsel süreç içinde dünyada meydana gelen ve en fazla can kaybına neden olan yıkıcı afet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Risk azaltma çalışmalarının Hyogo Çerçeve Planı’na uygunluğunu izlemek ve rapor etmek, aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında tanımlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdaki belgelerden hangisi katılım ilkesi ile ilgili ayrıntılı alt ilkelere sahiptir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Yaşanabilir bir başkent oluşturmak amacıyla 1924-1932 yılları arasında Atatürk tarafından uygulanan planın adı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi afet risklerine duyarlı ve dirençli kentlerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi İnsani Kalkınma Raporuna göre insan güvenliği sınıflandırılmasında yer alan kategorilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- BM’nin risk yönetimi yaklaşımının temelini ________ anlayışı oluşturmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Afet ve acil durumlar ile diğer olağandışı durumlar, olağan olmayan yetki kullanımını gerektiren ________ . Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Bütünleşik afet yönetimi sisteminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Marmara Depreminde haberleşme hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla acil hat telefon devresi kurulan kurumlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- __________ yer kabuğunun herhangi bir kesiminde belirli bir zaman diliminde birikmiş olan enerjinin ani olarak boşalması ve bu boşalma sırasında oluşan sismik dalgaların yer kabuğunu titreştirmesi olayı olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi depremin yüzey dalgası büyüklüğünü simgelemektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Geçmişte hareket etmiş ve gelecekte hareket etmesi söz konusu olmayan faylara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi etkili bir enerji ve iklim değişikliği politikası izlenirken hükümetler tarafından yapılması gereken eylemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı afetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşulları ________ olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi sinir ajanlarının etkilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD ) sınavı hangi bakanlığın sorumluluğundadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Avrupa Birliği SEVESO III direktifi ne zaman yürürlüğe girmiştir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Risk Azaltma Politikaları - Yaz okulu Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir