Atatürk Üniversitesi Lisans

Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Halkla İlişkiler 

Hukukun Temel Kavramları

İletişime Giriş 

Siyaset Bilimi

Sosyoloji

İngilizce I

Fransızca I 

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Anayasa Hukuku

İletişim Kuramları

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi 

Kişilerarası İletişim

Sözlü İletişim ve Hitabet 

İngilizce II

Fransızca II 

Almanca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Davranış Bilimleri

İktisada Giriş

İstatistiğe Giriş

İşletme Bilimlerine Giriş

Yönetim ve Organizasyon

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halkla İlişkilerde Strat. ve Plan.

Kültürlerarası İletişim

Örgütsel İletişim

Pazarlama İletişimi 

Sosyal Bilimlerde Araşt. Yönt.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halkla İlişkiler Kampanyaları

Halkla İlişkiler Yazarlığı

İkna ve İkna Psikolojisi

İletişimde Hedef Kitle

İnsan Kaynakları Yönetimi  

Pazarlama Araştırması

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halkla İlişkilerde Uyg. Tekn.

İletişim Hukuku

Kriz Yönetimi 

Kurumsal İletişim Yönetimi

Sponsorluk

Tüketici Davranışları

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çalışma İlişkileri ve Etik

İşletmelerde Performans Yönetimi

Siyasal İletişim 

Reklam ve Reklam Yazarlığı 

Turizm ve Tanıtım 

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Marka Yönetimi 

Ekip Çalışması ve Liderlik

Müşteri İlişkileri Yönetimi 

Reklam Kamp. ve Reklamc. Uyg.

Uluslararası Halkla İlişkiler 

İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Davranış Bilimleri

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş 

İletişime Giriş 

Reklamcılığa Giriş

İngilizce I 

 Fransızca I

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Örgütsel İletişim

Sosyal Bil. Araşt. Yöntemleri 

Pazarlama İletişimi 

Reklam Fotoğrafçılığı

Tüketici Davranışları

İngilizce II

Fransızca II 

Almanca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İkna ve İkna Psikolojisi

İletişimde Hedef Kitle

Reklam Analizleri 

Reklam ve Reklam Yazarlığı

Yönetim ve Organizasyon 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Görsel İletişim Tasarımı

Kültürlerarası İletişim

Marka Yönetimi

Medya Planlaması 

Rek. Kamp. ve Rek. Uyg.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II 

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halkla ilişkiler

İnsan Kaynakları Yönetimi

Grafik Tasarımı

Uluslararası Pazarlama

Görsel Estetik

Medya Okuryazarlığı 

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Reklamda Yaratıcılık

Sponsorluk 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Sözlü İletişim ve Hitabet

Göstergebilim

Sanat Sosyolojisi 

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Reklam Ajansı Yönetimi 

Sosyal Psikoloji 

Kültür Sosyolojisi 

Çalışma İlişkileri ve Etik

Siyasal İletişim

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Rek. Araşt. ve Etkinlik Ölçümü

Dijital Kültür ve Sosyal Medya

Kişilerarası İletişim

İletişim Hukuku

Ekip Çalışması ve Liderlik

Rekreasyon
Sağlık Yönetimi
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Genel Muhasebe

Halkla İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş 

İşletme Bilimlerine Giriş

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Biyoistatistik

Kişilerarası İletişim 

Sağlık Hukuku

Temel Sağlık Bilgisi

Tıbbi Terminoloji

İngilizce II 

Fransızca II

Almanca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Davranış Bilimleri 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi I

Sağlık Kurumları Maliyet. Yöne.

Tıbbi Kayıt ve Hastane Otoma.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Hasta ve Çalışan Güvenliği  

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmet.

Sağlık Ekonomisine Giriş

Sağlık Kurumları Yönetimi II 

Sağlık Kuruml. Finansal Yönetim

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Yönetim ve Organizasyon

Psikoloji 

Örgütsel Davranış

Hastalıklar Bilgisi 

Acil Servis Araçları Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Yönetim Bilişim Sistemleri

Stratejik Yönetim

Tedarik Zinciri Yönetimi

Kurumsal İletişim Yönetimi

Proje Yönetimi 

Sağlık Ekibi

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Tıbbi Dökümantasyon 

Sağlık Planlaması

Halk Sağlığı

Bina Yönetim Sistemleri

Hastane Bilgi Sistemleri 

Çalışma İlişkileri ve Etik

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Yiyecek İçecek Hizm. Yönetimi

Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri

Sosyal Güvenlik Sistemi

Sağlık Sosyolojisi 

Sağlık Kur. ve Sos. Güv. Mevzuatı 

Epidemiyoloji 

Sosyal Hizmet
Sosyoloji
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Sosyolojiye Giriş

Türk Kültürü ve Meden. Tar.

Hukukun Temel Kavramları

Psikoloji

İstatistiğe Giriş

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Gelişim Psikolojisi

Mantık

Felsefe

Sosyal Antropoloji

Sos. Bilimlerde Araşt. Yönt.

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Klasik Sosyoloji Kuramları

Kurumlar Sosyolojisi

İktisada Giriş

Küreselleşme Kuramları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Aile Sosyolojisi

Sosyoloji Tarihi

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Türkiyenin Toplumsal Yapısı

Modern Mantık

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Toplumsal Eşitsizlikler

Demokrasi ve İnsan Hakları

İnsan ve Toplum Felsefesi

Çağdaş Toplumsal Süreçler

Siyaset Sosyolojisi

Yerleşim Sosyolojisi

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Gündelik Yaşam Sosyolojisi

Aydınlanma Felsefesi

Sanat Sosyolojisi

Din Sosyolojisi

Türk Sosyologları

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Bilgi Sosyolojisi

Kültür Sosyolojisi

Endüstri Sosyolojisi

Toplumsal Tabakalaşma

Sosyal Psikoloji

Hukuk ve Suç Sosyolojisi

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sosyal Politika

Eğitim Sosyolojisi

Gelişme Sosyolojisi

Çağdaş Felsefe Akımları

Çağdaş Psikoloji Akımları

Sağlık Sosyolojisi

Tarih
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi

İslam Tarihi I

Orta Asya Türk Tarihi

Eskiçağ Anadolu Tarihi

Osmanlı Türkçesi I

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Eskiçağ Mezopotamya-Mısır Tarihi

İslam Tarihi II

Tarih Metodolojisi

İlk Müslüman Türk Devletleri

Osmanlı Türkçesi II

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

Osmanlı Türkçesi Metinleri I

Osmanlı Tarihi I

Selçuklu Tarihi ve Kurumları

Eskiçağ Avrupa Tarihi

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

Osmanlı Türkçesi Metinleri II

Osmanlı Tarihi II

Türkiye Selçukluları ve Beylikleri Tarihi

Ortaçağ Avrupa Tarihi

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

Türk Milli Mücadele Tarihi

Osmanlı Sosyal İktisat Tarihi

Osmanlı Tarihi III

Osmanlı Kurumları Tarihi I

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Siyasi Tarih

İslam Kurumları ve Medeniyeti

Siyasi Düşünceler Tarihi

Osmanlı Tarihi IV

Osmanlı Kurumları Tarihi II

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İslam Düşünce Tarihi

Türk Yenileşme Tarihi

Türk Hukuk Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti Kurumları Tarihi

Türk Eğitim Tarihi

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi

Türk Demokrasi Tarihi

Tarihi Coğrafya

Türk Dış Politikası

Tekstil ve Moda Tasarımı