Atatürk Üniversitesi Lisans

Çocuk Gelişimi
Egzersiz ve Spor Bilimleri
Grafik Sanatlar
Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Halkla İlişkiler 

Hukukun Temel Kavramları

İletişime Giriş 

Siyaset Bilimi

Sosyoloji

İngilizce I

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Anayasa Hukuku

İletişim Kuramları

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi 

Kişilerarası İletişim

Sözlü İletişim ve Hitabet 

İngilizce II

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Davranış Bilimleri

İktisada Giriş

İstatistiğe Giriş

İşletme Bilimlerine Giriş

Yönetim ve Organizasyon

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halkla İlişkilerde Strat. ve Plan.

Kültürlerarası İletişim

Örgütsel İletişim

Pazarlama İletişimi 

Sosyal Bilimlerde Araşt. Yönt.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halkla İlişkiler Kampanyaları

Halkla İlişkiler Yazarlığı

İkna ve İkna Psikolojisi

İletişimde Hedef Kitle

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Pazarlama Araştırması

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halkla İlişkilerde Uyg. Tekn.

İletişim Hukuku

Kriz Yönetimi 

Kurumsal İletişim Yönetimi

Sponsorluk

Tüketici Davranışları

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çalışma İlişkileri ve Etik

İşletmelerde Performans Yönetimi

Siyasal İletişim 

Reklam ve Reklam Yazarlığı 

Turizm ve Tanıtım 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ekip Çalışması ve Liderlik

Marka Yönetimi 

Müşteri İlişkileri Yönetimi 

Reklam Kamp. ve Reklamc. Uyg.

Uluslararası Halkla İlişkiler 

İşletme
Kamu Yönetimi
Reklamcılık

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Davranış Bilimleri

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş 

İletişime Giriş 

Reklamcılığa Giriş

İngilizce I 

 Fransızca I

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Örgütsel İletişim

Sosyal Bil. Araşt. Yöntemleri 

Pazarlama İletişimi 

Reklam Fotoğrafçılığı

Tüketici Davranışları

İngilizce II

Fransızca II 

Almanca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İkna ve İkna Psikolojisi

İletişimde Hedef Kitle

Reklam Analizleri 

Reklam ve Reklam Yazarlığı

Yönetim ve Organizasyon 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Görsel İletişim Tasarımı

Kültürlerarası İletişim

Marka Yönetimi

Medya Planlaması 

Rek. Kamp. ve Rek. Uyg.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II 

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halkla İlişkiler

İnsan Kaynakları Yönetimi

Grafik Tasarımı

Uluslararası Pazarlama

Görsel Estetik

Medya Okuryazarlığı 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Reklamda Yaratıcılık

Sponsorluk 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Sözlü İletişim ve Hitabet

Göstergebilim

Sanat Sosyolojisi 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Reklam Ajansı Yönetimi 

Sosyal Psikoloji 

Kültür Sosyolojisi 

Çalışma İlişkileri ve Etik

Siyasal İletişim

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Rek. Araşt. ve Etkinlik Ölçümü

Dijital Kültür ve Sosyal Medya

Kişilerarası İletişim

İletişim Hukuku

Ekip Çalışması ve Liderlik

Rekreasyon
Sağlık Yönetimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Genel Muhasebe

Halkla İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş 

İşletme Bilimlerine Giriş

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Biyoistatistik

Kişilerarası İletişim 

Sağlık Hukuku

Temel Sağlık Bilgisi

Tıbbi Terminoloji

İngilizce II 

Fransızca II

Almanca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Davranış Bilimleri 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Kurumları Yönetimi I

Sağlık Kuruml. Maliyet. Yöne.

Tıbbi Kayıt ve Hastane Otoma.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Hasta ve Çalışan Güvenliği

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmet.

Sağlık Ekonomisine Giriş

Sağlık Kurumları Yönetimi II 

Sağlık Kuruml. Finansal Yönetim

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Yönetim ve Organizasyon

Psikoloji 

Örgütsel Davranış

Hastalıklar Bilgisi 

Acil Servis Araçları Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Yönetim Bilişim Sistemleri

Stratejik Yönetim

Tedarik Zinciri Yönetimi

Kurumsal İletişim Yönetimi

Proje Yönetimi 

Sağlık Ekibi

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Tıbbi Dökümantasyon 

Sağlık Planlaması

Halk Sağlığı

Bina Yönetim Sistemleri

Hastane Bilgi Sistemleri 

Çalışma İlişkileri ve Etik

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Yiyecek İçecek Hizm. Yönetimi

Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri

Sosyal Güvenlik Sistemi

Sağlık Sosyolojisi 

Sağlık Kur. ve Sos. Güv. Mevzuatı 

Epidemiyoloji 

Sosyal Hizmet

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Hukukun Temel Kavramları 

Kamu Yönetimi

Psikoloji 

Sosyal Hizmet Bilimine Giriş

Sosyoloji 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Felsefe 

Sosyal Antropoloji

Sosyal Hizmet Tarihi

Sosyal Hizmette Bilişim Teknol.

Türkiyenin Toplum. ve Ekon. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İletişim ve Halkla İlişkiler

İnsan Davr. ve Sosyal Çevre I

İstatistiğe Giriş 

Sosyal Hizm. Kuram ve Yaklaş.

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sos. Hiz. Görüşme İlke ve Tekn.

Yerel Yönet. ve Sosyal Hizmet.

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bireylerle Sosyal Hizmet

İnsan Davr. ve Sosyal Çevre II

Rapor Yazma İlke ve Teknikleri 

Sivil Toplum Örgütleri

Sosyal Güvenlik Sistemi 

Sosyal Hizmet Etiği 

Sosyal Politika 

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ailelerle Sosyal Hizmet

Araşt. Yöntem ve Teknikleri I

Engellilik ve Sosyal Hizmet 

Gerontolojik Sosyal Hizmet

Gruplarla Sosyal Hizmet

Tıbbi Sosyal Hizmet 

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Adli Sosyal Hizmet

Araşt. Yöntem ve Teknikleri II

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 

Okul Sosyal Hizmeti 

Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Yönetimi

Toplumla Sosyal Hizmet

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Blok Uygulama I

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Blok Uygulama II 

Sosyoloji

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Sosyolojiye Giriş 

Türk Kültürü ve Meden. Tar. 

Hukukun Temel Kavramları

Psikoloji 

İstatistiğe Giriş 

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I

 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Gelişim Psikolojisi 

Mantık 

Felsefe

Sosyal Antropoloji 

Sos. Bilimlerde Araşt. Yönt.

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Klasik Sosyoloji Kuramları

Kurumlar Sosyolojisi 

İktisada Giriş 

Küreselleşme Kuramları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Aile Sosyolojisi

Sosyoloji Tarihi

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Modern Mantık 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Toplumsal Eşitsizlikler

Demokrasi ve İnsan Hakları 

İnsan ve Toplum Felsefesi

Çağdaş Toplumsal Süreçler 

Siyaset Sosyolojisi

Yerleşim Sosyolojisi

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Gündelik Yaşam Sosyolojisi

Aydınlanma Felsefesi 

Sanat Sosyolojisi

Din Sosyolojisi 

Türk Sosyologları

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Bilgi Sosyolojisi

Kültür Sosyolojisi

Endüstri Sosyolojisi 

Toplumsal Tabakalaşma

Sosyal Psikoloji 

Hukuk ve Suç Sosyolojisi

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sosyal Politika

Eğitim Sosyolojisi 

Gelişme Sosyolojisi 

Çağdaş Felsefe Akımları

Çağdaş Psikoloji Akımları 

Sağlık Sosyolojisi 

Tarih

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Türk Kültürü ve Medeniyeti Tarihi

İslam Tarihi I 

Orta Asya Türk Tarihi 

Eskiçağ Anadolu Tarihi 

Osmanlı Türkçesi I 

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Eskiçağ Mezopotamya-Mısır Tarihi

İslam Tarihi II

Tarih Metodolojisi 

İlk Müslüman Türk Devletleri 

Osmanlı Türkçesi II 

İngilizce II 

Fransızca II

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

Osmanlı Türkçesi Metinleri I

Osmanlı Tarihi I

Selçuklu Tarihi ve Kurumları 

Eskiçağ Avrupa Tarihi 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

Osmanlı Türkçesi Metinleri II 

Osmanlı Tarihi II

Türkiye Selçukluları ve Beylikleri Tarihi 

Ortaçağ Avrupa Tarihi

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi

Türk Milli Mücadele Tarihi

Osmanlı Sosyal İktisat Tarihi 

Osmanlı Tarihi III

Osmanlı Kurumları Tarihi I

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Siyasi Tarih 

İslam Kurumları ve Medeniyeti 

Siyasi Düşünceler Tarihi 

Osmanlı Tarihi IV 

Osmanlı Kurumları Tarihi II

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İslam Düşünce Tarihi 

Türk Yenileşme Tarihi 

Türk Hukuk Tarihi 

Türkiye Cumhuriyeti Kurumları Tarihi

Türk Eğitim Tarihi

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi

Türk Demokrasi Tarihi

Tarihi Coğrafya

Türk Dış Politikası 

Tekstil ve Moda Tasarımı