İstanbul Üniversitesi Lisans Tamamlama

Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Sosyal Hizmet