İstanbul Üniversitesi Lisans Tamamlama

Acil Yardım ve Afet Yönetimi

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Afetler ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Afetlerde Bilişim ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

Afetlerde Lojistik Yönetimi 

Merkezi ve Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi 

Sağlık Eğitimi

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Afetlerde Tıbbi Müdahale

Afetlerin Toplum Üzerindeki Etkileri

Dünyayı Etkileyen Önemli Afetler ve Alınan Dersler

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Risk ve Kriz Yönetimi

Temel Arama Kurtarma

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Acil Durum ve Afet Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

Afetlerde Medya İletişimi

Afetlerde Sivil Toplum Kuruluşları 

Dağcılık 

Kentleşme ve Afet Riskleri

Ulusal ve Uluslararası Afet Mevzuatları

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Pratikleri

Afet Anında Görevlilerin Yaşam Koşulları 

Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları 

Afetlerde İyileştirme Çalışmaları

Afetlerde ve Arama Kurtarma Çalışmalarında Operasyon Yönetim Sistemi 

Zor Koşullarda Yaşam

Hemşirelik

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Biyoistatistik

Hasta Eğitimi

Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar

Hemşirelikte Araştırma

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Hemşirelik Bakımı I 

Hemşirelik Bakımı II

Hemşirelikte Mevzuat 

Sağlığı Geliştirme

Sağlık Tanılaması 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Hemşirelik Bakımı III

Hemşirelik Bakımı IV

Hemşirelik Bilişimi 

Hemşirelikte Etik

Kişilerarası Şiddet ve Yönetimi 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Hemşirelik Bakımı V 

Hemşirelik Bakımı VI 

Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi

Hemşirelikte Eğitim Süreci 

Klinik Uygulama Stajı 

Sağlık Yönetimi

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Acil Hizmetlerin Yönetimi 

Bilimsel Araştırma Teknikleri 

İlk Yardım

Sağlık İletişimi

Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi 

Sağlık Kurumları Yönetiminde Güncel Gelişmeler

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halkla İlişkiler

Sağlık Eğitimi 

Sağlık İşletmelerinde Lojistik Yönetimi

Sağlık İşletmelerinde Teknoloji Yönetimi

Temel Hastalıklar Bilgisi

Yönetimde Güncel Yaklaşımlar

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Sistemleri

Girişimcilik

Örgütsel Davranış 

Sağlık Sigortacılığı

Sağlık Sosyolojisi

Stratejik Yönetim 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Marka Yönetimi 

Proje Yönetimi 

Sağlık İşletmelerinde Yatırım Analizi

Sağlık Turizmi Yönetimi 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık İşlemleri

Tüketici Davranışları 

Sosyal Hizmet

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Birey, Aileler ve Sosyal Hizmet 

Gruplarla Sosyal Hizmet 

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I

Okul Sosyal Hizmeti 

Sosyal Hizmet Etiği 

Sosyal Sorunlar 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Adli Sosyal Hizmet

Bilimsel Araştırma Teknikleri 

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II

Psikiyatrik Sosyal Hizmet 

Refah Devleti Analizi 

Toplum ve Sosyal Hizmet 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Aile Terapisi 

Çocuk, Gençlik ve Sosyal Hizmet 

Engelliler ve Sosyal Hizmet

Göç ve Sosyal Hizmet

Madde Bağımlılığı ve Sosyal Hizmet

Manevi Destek Hizmetleri 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sosyal Hizmette Blok Uygulama

Sosyal Hizmette Uygulama Alanları