İstanbul Üniversitesi Lisans

Coğrafya

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Beşeri Coğrafyaya Giriş

Coğrafya: Geçmiş Kavramlar-Coğrafyacılar

Ekonomik Coğrafyaya Giriş ­

Türk Dili I ­ 

Yer Sistemleri

İngilizce I

Almanca I 

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Bölgesel Coğrafyaya Giriş 

Ekonomik Faaliyetler

Fiziki Coğrafyaya Giriş

Kültürel Coğrafya: İnsan-Kültür-Mekan

Türk Dili II 

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Dünya Bölgeleri: Avrupa 

Harita Bilgisi

Jeomorfoloji 

Klimatoloji (Atmosfer ve Sıcaklık)

Türkiye Kıyı Bölgeleri 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Hidrografya 

Kırsal Coğrafya

Klimatoloji (Basınç, Rüzgar, Nem)

Tarım Coğrafyası 

Toprak Coğrafyası

Ulaşım Coğrafyası 

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dünya Bölgeleri: Kuzey Amerika

Ekosistem Coğrafyası

Şehir Coğrafyası ­ 

Turizm Coğrafyası 

Türkiye İç Bölgeleri

Uzaktan Algılama 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bitki Coğrafyası 

Dünya Bölgeleri: Afrika 

Sanayi Coğrafyası 

Tarihi Coğrafya 

Topografyalar 

Türkiye Tarım Coğrafyası 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çevre Sorunları

Dünya Bölgeleri: Ortadoğu 

Enerji ve Alternatif Enerji Kaynakları

Kuaterner Coğrafyası 

Küresel İklim Değişikliği ve Atmosferik Afetler 

Siyasi Coğrafya

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Afetler Coğrafyası

Antropojenik Jeomorfoloji 

Dünya Bölgeleri: Orta Asya, Rusya ve Kafkaslar

Türkiye Beşeri Coğrafyası

Türkiye Fiziki Coğrafyası 

Türkiye'nin Ekolojik Bölgeleri 

Çocuk Gelişimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anatomi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Bilimsel Araştırma Teknikleri 

Psikoloji

Sosyolojiye Giriş

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I 

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anne-Çocuk Beslenmesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Gelişim Psikolojisi 

İstatistik 

Türk Dili II

Yaşam Becerileri 

İngilizce II

Almanca II 

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anne Çocuk Sağlığı

Çocuk Edebiyatı

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim 

Oyun ve Oyun Materyalleri 

Özel Eğitime Giriş

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilişsel ve Dil Gelişimi 

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Erken Çocukluk Eğitimde Yaklaşımlar ve Programlar 

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

İlk Yardım

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çocuk Hakları ve Hukuku 

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 

Okul Öncesi Eğitim Programları I

Psikometrik - Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme

Sosyal-Duygusal Gelişim 

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi 

Aile Danışmanlığı

Çocuk Gelişimi Araştırmaları 

Çocuk ve Müzik

Gelişimsel Psikopatoloji 

Okul Öncesi Eğitim Programları II

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anne Baba Eğitimi

Gelişim Kuramları

İlkokula Hazırlık

Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi 

Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi 

Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Eğitimleri

Yönetim ve Liderlik 

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama

Oyun ve Oyun Terapisi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İşletme Yönetimi

Spor Yönetimine Giriş 

Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım

Sporda Yönetim ve Organizasyon 

Türk Dili I 

İngilizce I 

Almanca I 

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Rekreasyon Bilimine Giriş

Spor Anatomisi 

Spor Bilimlerine Giriş 

Sporda İletişim Becerileri

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halk Sağlığı 

Dopingle Mücadele

Fair Play

İnsan Kaynakları Yönetimi

Spor Psikolojisi 

Sporda Teknoloji Kullanımı 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Spor Hukukunda Güncel Yaklaşımlar

Spor Sosyolojisi

Sporda Beslenme

Sporda  Kişisel Gelişim

Türkiye'de Sporun Yönetim Yapısı

Yetenek Seçimi 

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Konuşma ve Beden Dili 

Rekreasyon Yönetimi 

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Spor Tarihi

Spor ve Çevre

Sporda Çağdaş Yönetim Teknikleri 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Antrenman Bilgisi

Egzersiz Fizyolojisi

Performans Testleri 

Raketli Sporlar

Spor İşletmeciliği 

Sporda Stratejik Yönetim 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Etkili Sunum Teknikleri 

Girişimcilik ve Spor 

Spor Bilimi ve Felsefesi 

Spor ve Medya

Sporda Halkla İlişkiler 

Sporda Örgütsel Davranış 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Beden Eğitimi ve Oyun Eğitimi 

Liderlik ve Spor

Psikomotor Gelişim

Spor Pazarlaması 

Spor Turizmi 

Sporda Marka Yönetimi

Felsefe

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Felsefenin Temel Kavramları

Felsefeye Giriş

İlkçağ Felsefesi

Klasik Mantık 

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I 

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bilgi Felsefesi 

Felsefi Düşüncenin Oluşumu 

İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi

İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi Metinleri

Kültür Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar

Türk Dili II 

İngilizce II 

Almanca II

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ahlak Felsefesi

Felsefenin Temel Disiplinleri

İslam Düşüncesine Giriş

Modern Mantık 

Psikolojiye Giriş I 

Sosyolojiye Giriş I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Akıl ve Eylem 

Felsefe Bilim Din İlişkileri

Klasik Türk Düşüncesi

Ortaçağ Felsefesi Tarihi 

Psikolojiye Giriş II

Sosyolojiye Giriş II

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Felsefe Tarihi Sorunları I

Modern Felsefenin Oluşumu 

Sosyal Psikolojiye Giriş I

Sosyoloji Tarihi I

Tarih Felsefesi 

Türk İslam Felsefesi Tarihi I 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Felsefe Tarihi Sorunları II 

Mantık Felsefesi 

Sosyal Psikolojiye Giriş II

Sosyoloji Tarihi II

Türk İslam Felsefesi Tarihi II 

Yeniçağ Felsefesi 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

20. YY. Felsefenin Temel Sorunları

Değer Felsefesi 

Mantık Çeşitleri I

Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihi 

Pozitivist Felsefe

Siyaset Felsefesi 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

20.YY. Felsefesi

Çağdaş Sosyoloji Teorileri 

Mantık Çeşitleri II 

Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi

Yaşama Felsefeleri 

Zihin Felsefesi 

İktisat

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İktisada Giriş I

İktisat Tarihi 

Matematik I

Sosyolojiye Giriş

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

İktisada Giriş II 

İşletme Yönetimi 

Matematik II 

Sosyal Siyaset 

Türk Dili II 

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çalışma Ekonomisi

Finansal Muhasebe

Hukukun Temel Kavramları

İstatistik 

Kamu Maliyesi

Mikro İktisat

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Borçlar Hukuku 

Değerlendirme ve Dönem Sonu İşlemleri 

İktisat Politikası

İstatistik Analiz 

Makro İktisat

Yönetim ve Organizasyon 

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri 

Ekonometri 

Maliye Politikası

Pazarlama İlkeleri 

Ticaret Hukuku

Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

İktisadi Sistemler

Kararalma Teknikleri

Maliyet Muhasebesi 

Örgütsel Davranış

Para Teorisi ve Politikası

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Finansal Ekonomi

Finansal Yönetim 

Girişimcilik 

İktisadi Büyüme ve Kalkınma 

İktisadi Düşünce Tarihi 

İktisat Metodolojisi

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çevre Ekonomisi

Güncel Ekonomik Sorunlar

İktisadi Analiz ­

İnsan Kaynakları Yönetimi

Türkiye Ekonomisi 

Üretim Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Çalışma Sosyolojisi

Genel İktisat

İşletme Yönetimi 

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I 

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Hukukun Temel Kavramları 

Muhasebe 

Örgütsel Davranış 

Türk Dili II 

Yönetim ve Organizasyon 

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çalışma Psikolojisi 

Halkla İlişkiler

Temel Matematik

Üretim Yönetimi

Yeni Yönetim Yaklaşımları

Yönetim Bilişim Sistemleri

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çalışma Ekonomisi 

Çalışma Hayatı ve Sorunları

İnsan Kaynakları Yönetimi 

İstatistik

Pazarlama Yönetimi 

Sosyal Güvenlik Hukuku

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İkna Teorileri ve Retorik

İnsan Kaynakları Bulma ve Seçme 

İş Analizi ve İnsan Kaynakları Planlaması

Özlük İşleri ve Bordrolama

Stratejik Yönetim

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ergonomi

Etkili İletişim Becerileri 

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

İşletmelerde Eğitim Yönetimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Endüstri İlişkileri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Performans Yönetimi 

Toplam Kalite Yönetimi 

Kariyer ve Yetenek Yönetimi 

Liderlik ve Motivasyon 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular ve Uygulamalar

İş Etiği 

Koçluk Stratejileri

Kültürlerarası İletişim ve Sosyal Medya

Proje Yönetimi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 

İş Sağlığı ve Güvenliği

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel Matematik

Hukukun Temel Kavramları

İlk Yardım

İş Hijyeni

Türk Dili I 

İngilizce I

Almanca I 

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Fizyoloji 

Genel Kimya 

İş Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Türk Dili II 

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği I ( Fiziksel+ Biyolojik+ Kimyasal Risk Etmenleri) 

İstatistik 

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Makine ve Teçhizat I

Temel Biyoloji 

Temel Fizik 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği II ( Fiziksel+ Biyolojik+ Kimyasal Risk Etmenleri) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı  I

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 

Makine ve Teçhizat II 

Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi

Sosyal Güvenlik Hukuku 

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Acil Durum Yönetimi 

Biyoistatistik 

İş Güvenliği Eğitim Metodları 

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II 

İşletme Yönetimi 

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Parlama, Patlama ve Yangın)

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ergonomi

Halk Sağlığı 

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Toplam Kalite Yönetimi

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Bakım ve Onarımda İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma Ortamı Gözetimi ve Periyodik Kontroller 

Havalandırma ve İklimlendirme 

İşyerlerinde Gürültü ve Kontrolü

Kişisel Koruyucu Donanımlar, Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 

Radyasyonla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Elektirikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği 

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 

Çalışmanın Seyri ve Sağlık 

İşletme

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İstatistik

Mikro İktisat 

Muhasebeye Giriş 

Temel Matematik 

Türk Dili I 

İngilizce I

Almanca I 

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Hukukun Temel Kavramları

İşletme Matematiği 

Makro İktisat 

Türk Dili II 

Yönetim ve Organizasyon

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Finansına Giriş 

Muhasebe

Örgütsel Davranış

Pazarlama İlkeleri 

Ticaret Hukuku 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Finansal Yönetim 

İstatistik Analiz 

Maliyet Muhasebesi

Örgüt Kültürü 

Pazarlama Yönetimi

Üretim Yönetimi

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Liderlik ve Motivasyon

Performans ve Ücret Yönetimi 

Türk Vergi Sistemi 

Üretim Sistemleri Planlaması

Yönetim Muhasebesi 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çalışma Sosyolojisi 

Kariyer Yönetimi 

Pazarlama Araştırmaları

Tüketici Davranışları

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yöneylem Araştırması

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Girişimcilik 

Modern Üretim Sistemleri

Profesyonel Satış Yönetimi

Reklam Yönetimi 

Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar Yönetimi 

Stratejik Yönetim 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

 Denetim

Endüstriyel Kalite Kontrol 

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Pazarlama Stratejileri 

Uluslararası Pazarlama 

Rekreasyon

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım 

Sporda İş Alanları 

Sporda Yönetim Teknikleri

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Türk Dili I 

İngilizce I 

Almanca I 

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Rekreasyon Bilimine Giriş

Spor Bilimlerine Giriş 

Spor Ekonomisi ve Spor Endüstrisi 

Sporda İletişim Becerileri 

Türk Dili II 

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Rekreasyon Felsefesi 

Rekreasyon Psikolojisi

Rekreasyon Yönetimi 

Serbest Zaman Sosyolojisi

Yaşam Boyu Spor

Yerel Yönetimlerde Rekreasyon 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sağlık Eğitimi 

Kampüs Rekreasyonu

Rekreason Yönetiminde Güncel Yaklaşım 

Sporda Gönüllülük

Sporda Güncel Yaklaşımlar

Zaman Yönetimi

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kişisel Gelişim Oyunları 

Serbest Zaman Eğitimi

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Spor İşletmeciliği

Spor ve Çevre

Sporda Reklam ve Tanıtım 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Doğa Eğitimi ve Kampçılık

Rekreasyonda Stratejik Yönetim

Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz

Spor Pazarlaması

Sporda Beslenme

Sporda Kalite Yönetimi

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dezavantajlı Gruplarda Rekreasyon

Etkili Sunum Teknikleri

Girişimcilik ve Spor

İşyeri Rekreasyonu

Oyun, Kültür ve Serbest Zaman

Sporda Örgütsel Davranış

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Liderlik ve Spor

Rekreasyon Bilimlerinde İnsan Kaynakları

Rekreasyon Liderliği ve Grup Dinamiği

Rekreasyon Pazarlaması

Serbest Zaman Ekonomisi

Sporda Kişisel Gelişim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel İktisat

Hukukun Temel Kavramları

Siyaset Bilimine Giriş

Türk Dili I

Uygarlık Tarihi

İngilizce I 

Almanca I 

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anayasa Hukuku

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Davranış Bilimleri

Sosyoloji 

Türk Dili II

Uluslararası İlişkilere Giriş

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kamu Yönetimi 

Makro İktisat

Siyasal Düşünceler Tarihi

Siyasi Tarih 

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Uluslararası İlişkiler Teorisi

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çağdaş Siyasi Düşünceler

Enerji Politikaları

İnsan Hakları ve Demokratikleşme

Kamu Maliyesi

Osmanlı Diplomasi Tarihi

Sosyal Bilimlerde Yöntem

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Karşılaştırmalı Siyaset 

Politik Ekonomi

Türk Dış Politikası 

Türk Siyasi Hayatı 

Uluslararası Güvenlik Teorileri

Uluslararası Hukuk

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

ABD Dış Politikası

Avrupa Birliği ve Türkiye

Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar

Türkiye'de Siyasi Düşünce

Uluslararası Örgütler

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Avrasya Jeopolitiği

Göç, Toplum, Siyaset

Küreselleşme ve Uluslararası Sistem

Ortadoğu Siyaseti

Siyasi İletişim

Uluslararası Güvenlik

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Balkanlar Siyaseti

Çatışma Çözümleme ve Müzakere Teknikleri

Devlet Kuramları

Diplomasi ve Kriz Yönetimi 

Gelişmekte Olan Ülkeler Siyaseti

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel İktisat

Hukukun Temel Kavramları

Siyaset Bilimine Giriş

Türk Dili I

Uygarlık Tarihi

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anayasa Hukuku

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Medeni Hukuk

Sosyoloji 

Türk Dili II

Uluslararası İlişkilere Giriş

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kamu Yönetimi

Mikro İktisat

Siyasal Düşünceler Tarihi

Siyasi Tarih

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Uluslararası İlişkiler Teorisi 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Borçlar Hukuku

Çağdaş Siyasi Düşünceler

İnsan Hakları ve Demokratikleşme 

Kamu Maliyesi 

Türk İktisat Tarihi 

Türk Yönetim Tarihi

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çalışma Ekonomisi

İdare Hukuku

İşletme Yönetimi 

Makro İktisat 

Siyaset Sosyolojisi 

Yönetim ve Organizasyon 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Avrupa Birliği ve Türkiye

Çevre Politikası ve Hukuku 

İdari Yargılama Hukuku 

Uluslararası İktisat Teorisi ve Politikası

Vergi Hukuku

Yerel Yönetimler

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ceza Hukuku 

Maliye Politikası 

Para Teorisi ve Politikası 

Politik Ekonomi 

Türk Anayasa Düzeni

Türk Siyasi Hayatı 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Devlet Kuramları

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

İktisadi Düşünce Tarihi

Kamu Personel Yönetimi 

Kentleşme Politikası ve Hukuku 

Türk Dış Politikası 

Sosyoloji

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Felsefeye Giriş

Psikolojiye Giriş I

Siyasal Düşünceler Tarihi

Sosyolojiye Giriş I

Türk Dili I 

İngilizce I

Almanca I 

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Küçük Gruplar Sosyolojisi

Psikolojiye Giriş II

Sosyolojiye Giriş II

Türk Dili II 

Uygarlık Tarihi 

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Felsefe Tarihi Sorunları I

Klasik Mantık 

Sosyal Psikolojiye Giriş I 

Sosyoloji Tarihi I

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Felsefe Tarihi Sorunları II 

Kent Sosyolojisi

Sosyal Psikolojiye Giriş II

Sosyal Tabakalaşma

Sosyoloji Tarihi II

Türk Sosyoloji Tarihi

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Aile Sosyolojisi

Değişim Sosyolojisi 

Din ve Toplum 

Hukuk, Suç ve Toplum

İletişim Sosyolojisi 

Modern Mantık 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilimsel Bilginin Sosyolojisi 

Çağdaş Sosyoloji Teorileri 

Eğitim Sosyolojisi 

Endüstri Sosyolojisi 

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 

Modernliğin Sosyolojisi 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kültür Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar 

Küreselleşme Çağında Göç 

Nüfus ve Toplum

Siyaset Felsefesi 

Tarih Felsefesi 

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Boş Zamanlar Sosyolojisi

Edebiyat, Sanat ve Toplum 

Estetik

Girişimcilik

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm 

Küreselleşen Dünyada Toplumsal Meseleler

Tarih

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Eski Mısır Tarihi

Osmanlı Türkçesine Giriş

Türk Dili I 

Türk Tarihine Giriş

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Eski İran Tarihi 

Hun Tarihi 

Osmanlı Türkçesi

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Antik Numismatik

Balkan Tarihi (250-1453)

Göktürkler 

İslam Tarihi 

Osmanlı Döneminde Balkanlar (1774-1914)

Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Antik Yunan Sosyal Tarihi

Doğu Avrupa Türk Tarihi 

Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Tarihi 

Osmanlı Tarihi Metinleri 

Roma Tarihi

Uygurlar

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

17. - 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi 

Haçlı Seferleri Tarihi 

İlk Türk İslam Devletleri Tarihi

Osmanlı Denizcilik Tarihi 

Selçuklular Tarihi 

Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Tarihi 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safeviler Tarihi

Altınordu Tarihi

Avrupa Tarihi 

Memlükler Tarihi

Rusya Tarihi 

Türkistan Tarihi

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dinler Tarihi

Osmanlı Diplomasi Tarihi

Osmanlı İktisat Tarihi 

Osmanlı Tarihi (1789-1908) 

Osmanlı Teşkilatı ve Kültür Tarihi

Sömürgecilik Tarihi 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

1. Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918)

2. Meşrutiyet Dönemi Tarihi 

Osmanlı Sosyal Tarihi 

Türk Demokrasi Tarihi

Türk Dış Politikası

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Davranış Bilimleri

İşletme Yönetimi

Mikro Ekonomi 

Temel Hukuk

Türk Dili I 

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dış Ticarete Giriş 

İşletme Matematiği 

Lojistik İlkeleri 

Makro Ekonomi

Türk Dili II 

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Borçlar Hukuku 

Finansal Yönetim 

İstatistik

Lojistik Yönetimi 

Muhasebe

Pazarlama İlkeleri

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki 

E-Ticaret 

Lojistik ve Taşıma Hukuku 

Pazarlama Yönetimi 

Yönetim Muhasebesi

Yöneylem Araştırması 

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Depolama ve Dağıtım Sistemleri

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Küresel Pazarlama 

Taşımacılık Yönetimi I

Tüketici Davranışları 

Üretim Yönetimi 

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri 

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Liman ve Terminal Yönetimi 

Taşımacılık Yönetimi II 

Tedarik ve Satın Alma 

Uluslararası Satış Yönetimi 

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dış Ticarette Risk Yönetimi ve Sigorta 

İş Hukuku

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 

Lojistik Modelleme ve Simülasyon 

Uluslararası Lojistik 

Uluslararası Ticaret Hukuku

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Araştırma Yöntem Bilimi 

Bilişim Sistemleri ve Lojistik 

Dış Ticarette Girişimcilik 

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği

Türkiye'de Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri

Uluslararası İşletmecilik 

Yönetim Bilişim Sistemleri

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Genel İktisat

İşletme Yönetimi

Matematik I

Türk Dili I 

Yönetim Bilişim Sistemleri 

İngilizce I 

Almanca I 

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Hukukun Temel Kavramları 

Matematik II 

Türk Dili II 

Yönetim ve Organizasyon 

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Muhasebe

Nesneye Yönelik Programlama 

Olasılık ve İstatistik 

Pazarlama İlkeleri 

Üretim Yönetimi 

Veri Yapıları 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilgisayar Organizasyonu

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Web Programlama I

İletişim Sosyolojisi 

Maliyet Muhasebesi

Veri Bilimi

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

E Ticaret

İşletim Sistemleri

İşletme Finansına Giriş 

Mobil Programlama

Web Programlama II

Yöneylem Araştırması

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Benzetim

Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi 

Bilgisayar Ağları

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bilişim Hukuku ve Etik 

Python Programlama

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Büyük Veri ve İş Analitiği 

Çoklu Karar Verme Teknikleri 

Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0 

Sosyal Medya Analitiği

Yapay Zeka I

Yazılım Kalite ve Testi 

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı

Grafik Tasarım ve Animasyon 

Siber Güvenlik

Sistem Yönetimi ve Bulut Bilişim 

Veri Ambarı ve Veri Madenciliği

Yapay Zeka II