İstanbul Üniversitesi Lisans

Coğrafya
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Beşeri Coğrafyaya Giriş

Coğrafya: Geçmiş Kavramlar-Coğrafyacılar

Ekonomik Coğrafyaya Giriş ­

Türk Dili I ­

Yer Sistemleri

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bölgesel Coğrafyaya Giriş

Ekonomik Faaliyetler

Fiziki Coğrafyaya Giriş

Kültürel Coğrafya: İnsan-Kültür-Mekan

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Dünya Bölgeleri: Avrupa

Harita Bilgisi

Jeomorfoloji

Klimatoloji (Atmosfer ve Sıcaklık)

Türkiye Kıyı Bölgeleri

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Hidrografya

Kırsal Coğrafya

Klimatoloji (Basınç, Rüzgar, Nem)

Tarım Coğrafyası

Toprak Coğrafyası

Ulaşım Coğrafyası

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dünya Bölgeleri: Kuzey Amerika

Ekosistem Coğrafyası

Şehir Coğrafyası  

Turizm Coğrafyası

Türkiye İç Bölgeleri

Uzaktan Algılama

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bitki Coğrafyası

Dünya Bölgeleri: Afrika

Sanayi Coğrafyası

Tarihi Coğrafya

Topografyalar

Türkiye Tarım Coğrafyası

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çevre Sorunları

Dünya Bölgeleri: Ortadoğu

Enerji ve Alternatif Enerji Kaynakları

Kuaterner Coğrafyası

Küresel İklim Değişikliği ve Atmosferik Afetler

Siyasi Coğrafya

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Afetler Coğrafyası

Antropojenik Jeomorfoloji

Dünya Bölgeleri: Orta Asya, Rusya ve Kafkaslar

Türkiye Beşeri Coğrafyası

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye’nin Ekolojik Bölgeleri

Çocuk Gelişimi
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anatomi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Psikoloji

Sosyolojiye Giriş

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anne-Çocuk Beslenmesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Gelişim Psikolojisi

İstatistik

Türk Dili II

Yaşam Becerileri

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anne Çocuk Sağlığı

Çocuk Edebiyatı

Erken Çocukluk Eğitimine Giriş

Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim

Oyun ve Oyun Materyalleri

Özel Eğitime Giriş

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilişsel ve Dil Gelişimi

Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık

Erken Çocukluk Eğitimde Yaklaşımlar ve Programlar

Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

İlk Yardım

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çocuk Hakları ve Hukuku

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık

Okul Öncesi Eğitim Programları I

Psikometrik - Gelişimsel Ölçme ve Değerlendirme 

Sosyal-Duygusal Gelişim

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar ve Eğitimleri

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ahlaki Gelişim ve Değerler Eğitimi

Aile Danışmanlığı

Çocuk Gelişimi Araştırmaları

Çocuk ve Müzik

Gelişimsel Psikopatoloji

Okul Öncesi Eğitim Programları II

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anne Baba Eğitimi

Gelişim Kuramları

İlkokula Hazırlık

Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Okul Öncesi Dönemde Duyu Eğitimi

Özel Eğitim Kurumlarında Uygulama

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çocuk Gelişiminde Girişimcilik

Erken Çocukluk Döneminde Yabancı Dil Eğitimi

Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Eğitimleri

Yönetim ve Liderlik

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulama

Oyun ve Oyun Terapisi

Egzersiz ve Spor Bilimleri
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İşletme Yönetimi

Spor Yönetimine Giriş

Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Rekreasyon Bilimine Giriş

Spor Anatomisi

Spor Bilimlerine Giriş

Sporda İletişim Becerileri

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halk Sağlığı

Dopingle Mücadele

Fair Play

İnsan Kaynakları Yönetimi

Spor Psikolojisi

Sporda Teknoloji Kullanımı

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Spor Hukukunda Güncel Yaklaşımlar

Spor Sosyolojisi

Sporda Beslenme

Sporda Kişisel Gelişim

Türkiye'de Sporun Yönetim Yapısı

Yetenek Seçimi

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Konuşma ve Beden Dili

Rekreasyon Yönetimi

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Spor Tarihi

Spor ve Çevre

Sporda Çağdaş Yönetim Teknikleri

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Antrenman Bilgisi

Egzersiz Fizyolojisi

Performans Testleri

Raketli Sporlar

Spor İşletmeciliği

Sporda Stratejik Yönetim

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Etkili Sunum Teknikleri

Girişimcilik ve Spor

Spor Bilimi ve Felsefesi

Spor ve Medya

Sporda Halkla İlişkiler

Sporda Örgütsel Davranış

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Beden Eğitimi ve Oyun Eğitimi

Liderlik ve Spor

Psikomotor Gelişim

Spor Pazarlaması

Spor Turizmi

Sporda Marka Yönetimi

Felsefe
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Felsefenin Temel Kavramları

Felsefeye Giriş

İlkçağ Felsefesi

Klasik Mantık

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bilgi Felsefesi 

Felsefi Düşüncenin Oluşumu

İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi

İlkçağ Klasik Dönem Felsefesi Metinleri

Kültür Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ahlak Felsefesi

Felsefenin Temel Disiplinleri

İslam Düşüncesine Giriş

Modern Mantık

Psikolojiye Giriş I

Sosyolojiye Giriş I

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Akıl ve Eylem

Felsefe Bilim Din İlişkileri

Klasik Türk Düşüncesi

Ortaçağ Felsefesi Tarihi

Psikolojiye Giriş II

Sosyolojiye Giriş II

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Felsefe Tarihi Sorunları I

Modern Felsefenin Oluşumu

Sosyal Psikolojiye Giriş I

Sosyoloji Tarihi I

Tarih Felsefesi

Türk İslam Felsefesi Tarihi I

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Felsefe Tarihi Sorunları II

Mantık Felsefesi

Sosyal Psikolojiye Giriş II

Sosyoloji Tarihi II

Türk İslam Felsefesi Tarihi II

Yeniçağ Felsefesi

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

20. YY. Felsefenin Temel Sorunları

Değer Felsefesi

Mantık Çeşitleri I

Osmanlı Dönemi Düşünce Tarihi

Pozitivist Felsefe

Siyaset Felsefesi 

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

20.YY. Felsefesi

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Mantık Çeşitleri II

Tanzimat'tan Günümüze Türk Düşüncesi

Yaşama Felsefeleri

Zihin Felsefesi

İktisat
İnsan Kaynakları Yönetimi
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Çalışma Sosyolojisi

Genel İktisat

İşletme Yönetimi

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Hukukun Temel Kavramları

Muhasebe

Örgütsel Davranış

Türk Dili II

Yönetim ve Organizasyon

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çalışma Psikolojisi

Halkla İlişkiler

Temel Matematik

Üretim Yönetimi

Yeni Yönetim Yaklaşımları

Yönetim Bilişim Sistemleri

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çalışma Ekonomisi

Çalışma Hayatı ve Sorunları

İnsan Kaynakları Yönetimi

İstatistik

Pazarlama Yönetimi

Sosyal Güvenlik Hukuku

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İkna Teorileri ve Retorik

İnsan Kaynakları Bulma ve Seçme

İş Analizi ve İnsan Kaynakları Planlaması

Özlük İşleri ve Bordrolama

Stratejik Yönetim

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ergonomi

Etkili İletişim Becerileri

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi

İşletmelerde Eğitim Yönetimi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Endüstri İlişkileri

İş Sağlığı ve Güvenliği

Performans Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Liderlik ve Motivasyon

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular ve Uygulamalar

İş Etiği

Koçluk Stratejileri

Kültürlerarası İletişim ve Sosyal Medya

Proje Yönetimi

Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel Matematik

Hukukun Temel Kavramları

İlk Yardım

İş Hijyeni

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Fizyoloji

Genel Kimya

İş Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenliği

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği I ( Fiziksel+ Biyolojik+ Kimyasal Risk Etmenleri)

İstatistik

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Makine ve Teçhizat I

Temel Biyoloji

Temel Fizik

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği II ( Fiziksel+ Biyolojik+ Kimyasal Risk Etmenleri)

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı I 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 

Makine ve Teçhizat II

Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi

Sosyal Güvenlik Hukuku

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Acil Durum Yönetimi

Biyoistatistik

İş Güvenliği Eğitim Metodları

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı II

İşletme Yönetimi

Yangın Tehlikesi ve Yangın Güvenliği (Parlama, Patlama ve Yangın)

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ergonomi

Halk Sağlığı

Lojistik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Toplam Kalite Yönetimi

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Bakım ve Onarımda İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma Ortamı Gözetimi ve Periyodik Kontroller

Havalandırma ve İklimlendirme

İşyerlerinde Gürültü ve Kontrolü

Kişisel Koruyucu Donanımlar, Uyarı İşaretleri ve Etiketleme

Radyasyonla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Elektirikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması

Çalışmanın Seyri ve Sağlık

İşletme
Rekreasyon
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Sporcu Sağlığı ve İlk Yardım

Sporda İş Alanları

Sporda Yönetim Teknikleri

Sporda Yönetim ve Organizasyon

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Rekreasyon Bilimine Giriş

Spor Bilimlerine Giriş

Spor Ekonomisi ve Spor Endüstrisi

Sporda İletişim Becerileri

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Rekreasyon Felsefesi

Rekreasyon Psikolojisi

Rekreasyon Yönetimi

Serbest Zaman Sosyolojisi

Yaşam Boyu Spor

Yerel Yönetimlerde Rekreasyon

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sağlık Eğitimi

Kampüs Rekreasyonu

Rekreason Yönetiminde Güncel Yaklaşım

Sporda Gönüllülük

Sporda Güncel Yaklaşımlar

Zaman Yönetimi

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kişisel Gelişim Oyunları

Serbest Zaman Eğitimi

Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri

Spor İşletmeciliği

Spor ve Çevre

Sporda Reklam ve Tanıtım

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Doğa Eğitimi ve Kampçılık

Rekreasyonda Stratejik Yönetim

Sağlıklı Yaşam İçin Egzersiz

Spor Pazarlaması

Sporda Beslenme

Sporda Kalite Yönetimi

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dezavantajlı Gruplarda Rekreasyon

Etkili Sunum Teknikleri

Girişimcilik ve Spor

İşyeri Rekreasyonu

Oyun, Kültür ve Serbest Zaman

Sporda Örgütsel Davranış

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Liderlik ve Spor

Rekreasyon Bilimlerinde İnsan Kaynakları

Rekreasyon Liderliği ve Grup Dinamiği

Rekreasyon Pazarlaması

Serbest Zaman Ekonomisi

Sporda Kişisel Gelişim

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel İktisat

Hukukun Temel Kavramları

Siyaset Bilimine Giriş

Türk Dili I

Uygarlık Tarihi

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anayasa Hukuku

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Davranış Bilimleri

Sosyoloji

Türk Dili II

Uluslararası İlişkilere Giriş

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kamu Yönetimi

Makro İktisat

Siyasal Düşünceler Tarihi

Siyasi Tarih

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Uluslararası İlişkiler Teorisi

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çağdaş Siyasi Düşünceler

Enerji Politikaları

İnsan Hakları ve Demokratikleşme

Kamu Maliyesi

Osmanlı Diplomasi Tarihi

Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Karşılaştırmalı Siyaset

Politik Ekonomi

Türk Dış Politikası

Türk Siyasi Hayatı

Uluslararası Güvenlik Teorileri

Uluslararası Hukuk

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

ABD Dış Politikası

Avrupa Birliği ve Türkiye

Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri

Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar  

Türkiye'de Siyasi Düşünce

Uluslararası Örgütler

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Avrasya Jeopolitiği

Göç, Toplum, Siyaset

Küreselleşme ve Uluslararası Sistem

Ortadoğu Siyaseti

Siyasi İletişim

Uluslararası Güvenlik

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Balkanlar Siyaseti

Çatışma Çözümleme ve Müzakere Teknikleri

Devlet Kuramları

Diplomasi ve Kriz Yönetimi

Gelişmekte Olan Ülkeler Siyaseti

Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyoloji
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Felsefeye Giriş

Psikolojiye Giriş I

Siyasal Düşünceler Tarihi

Sosyolojiye Giriş I

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Küçük Gruplar Sosyolojisi

Psikolojiye Giriş II

Sosyolojiye Giriş II

Türk Dili II

Uygarlık Tarihi

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Felsefe Tarihi Sorunları I

Klasik Mantık

Sosyal Psikolojiye Giriş I

Sosyoloji Tarihi I

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Felsefe Tarihi Sorunları II

Kent Sosyolojisi

Sosyal Psikolojiye Giriş II

Sosyal Tabakalaşma

Sosyoloji Tarihi II

Türk Sosyoloji Tarihi

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Aile Sosyolojisi

Değişim Sosyolojisi

Din ve Toplum

Hukuk, Suç ve Toplum

İletişim Sosyolojisi

Modern Mantık

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilimsel Bilginin Sosyolojisi

Çağdaş Sosyoloji Teorileri

Eğitim Sosyolojisi

Endüstri Sosyolojisi

Gündelik Hayatın Sosyolojisi

Modernliğin Sosyolojisi

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kültür Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar

Küreselleşme Çağında Göç

Nüfus ve Toplum

Siyaset Felsefesi

Tarih Felsefesi

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Boş Zamanlar Sosyolojisi

Edebiyat, Sanat ve Toplum

Estetik

Girişimcilik

Kentsel Yenileşme ve Kentsel Dönüşüm

Küreselleşen Dünyada Toplumsal Meseleler

Tarih
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anadolu ve Mezopotamya Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Eski Mısır Tarihi

Osmanlı Türkçesine Giriş

Türk Dili I

Türk Tarihine Giriş

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anadolu Demir Çağı Devletleri Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Eski İran Tarihi

Hun Tarihi

Osmanlı Türkçesi

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Antik Numismatik

Balkan Tarihi (250-1453)

Göktürkler

İslam Tarihi

Osmanlı Döneminde Balkanlar (1774-1914)

Osmanlı Tarihi Metinlerine Giriş

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Antik Yunan Sosyal Tarihi

Doğu Avrupa Türk Tarihi

Kuruluş ve Yükseliş Devri Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi Metinleri

Roma Tarihi

Uygurlar

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

17. - 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihi

Haçlı Seferleri Tarihi

İlk Türk İslam Devletleri Tarihi

Osmanlı Denizcilik Tarihi

Selçuklular Tarihi

Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri Tarihi

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Safeviler Tarihi

Altınordu Tarihi

Avrupa Tarihi

Memlükler Tarihi

Rusya Tarihi

Türkistan Tarihi

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dinler Tarihi

Osmanlı Diplomasi Tarihi

Osmanlı İktisat Tarihi

Osmanlı Tarihi (1789-1908)

Osmanlı Teşkilatı ve Kültür Tarihi

Sömürgecilik Tarihi

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

I. Dünya Savaşı Tarihi (1914-1918)

II. Meşrutiyet Dönemi Tarihi

Osmanlı Sosyal Tarihi

Türk Demokrasi Tarihi

Türk Dış Politikası

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Davranış Bilimleri

İşletme Yönetimi

Mikro Ekonomi

Temel Hukuk

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dış Ticarete Giriş

İşletme Matematiği

Lojistik İlkeleri

Makro Ekonomi

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Borçlar Hukuku

Finansal Yönetim

İstatistik

Lojistik Yönetimi

Muhasebe

Pazarlama İlkeleri

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki

E-Ticaret

Lojistik ve Taşıma Hukuku

Pazarlama Yönetimi

Yönetim Muhasebesi

Yöneylem Araştırması

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Depolama ve Dağıtım Sistemleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Küresel Pazarlama

Taşımacılık Yönetimi I

Tüketici Davranışları

Üretim Yönetimi

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Liman ve Terminal Yönetimi

Taşımacılık Yönetimi II

Tedarik ve Satın Alma

Uluslararası Satış Yönetimi

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dış Ticarette Risk Yönetimi ve Sigorta

İş Hukuku

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama

Lojistik Modelleme ve Simülasyon

Uluslararası Lojistik

Uluslararası Ticaret Hukuku

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Araştırma Yöntem Bilimi

Bilişim Sistemleri ve Lojistik

Dış Ticarette Girişimcilik

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği

Türkiye'de Dış Ticaret ve Gümrük İşlemleri

Uluslararası İşletmecilik

Yönetim Bilişim Sistemleri
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel İktisat

İşletme Yönetimi

Matematik I

Türk Dili I

Yönetim Bilişim Sistemleri

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Algoritmalar ve Programlamaya Giriş

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Hukukun Temel Kavramları

Matematik II

Türk Dili II

Yönetim ve Organizasyon

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Muhasebe

Nesneye Yönelik Programlama

Olasılık ve İstatistik

Pazarlama İlkeleri

Üretim Yönetimi

Veri Yapıları

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilgisayar Organizasyonu

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri

Web Programlama I

İletişim Sosyolojisi

Maliyet Muhasebesi

Veri Bilimi

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

E-Ticaret

İşletim Sistemleri

İşletme Finansına Giriş

Mobil Programlama

Web Programlama II

Yöneylem Araştırması

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Benzetim

Bilgi Sistemleri Proje Yönetimi

Bilgisayar Ağları

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Bilişim Hukuku ve Etik

Python Programlama

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Büyük Veri ve İş Analitiği

Çoklu Karar Verme Teknikleri

Dördüncü Sanayi Devrimi: Endüstri 4.0

Sosyal Medya Analitiği

Yapay Zeka I

Yazılım Kalite ve Testi

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı

Grafik Tasarım ve Animasyon

Siber Güvenlik

Sistem Yönetimi ve Bulut Bilişim

Veri Ambarı ve Veri Madenciliği

Yapay Zeka II