Hizmet Şartları

1.Kullanım Koşulları

1.1. Bu web sitesini (kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site sahibi, bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi ve işbu Site Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu Site’nin sahibi, Aoftestmerkezi.com’dur (bundan böyle kısaca “Aöf Test Merkezi” olarak anılacaktır).

1.3. Bu Site’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki Hizmet Şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Aöf Test Merkezi tarafından işbu site Hizmet Şartlarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu Site Kullanım Koşulları, 20/04/2021 tarihinde Site üzerinden yayımlanarak, Site’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Site Hizmet Şartları, Aöf Test Merkezi hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Tanımlar

2.1. Site: Aöf Test Merkezi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi,

2.2. Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler),

2.3. Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı,

2.4. İçerik: Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayımlanan, veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görseli yazınsal ve işitsel imgeler,

2.5. Video: Aöf Test Merkezi tarafından belirlenen kişilerin, belirlenmiş konular hakkında öznel görüşlerini içeren konuşmalarının, Aöf Test Merkezi tarafından sağlanacak her türlü ses ve görüntü kayıtları.

3. Genel Hükümler

3.1. 13 yaşın altındaki çocukların Kullanıcı olması yasaktır. Site içerisinde ayrıca belirtilen bazı İçerik’e 18 yaşın altındaki Kullanıcılar’ın erişmesi yasaklanmıştır.

3.2. Aöf Test Merkezi’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Aöf Test Merkezi ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; Aöf Test Merkezi’ne açıkladığı ve yolladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, Aöf Test Merkezi’nde açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Aöf Test Merkezi’nin hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, videoları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla Aöf Test Merkezi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3. Site dahiline 3.kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan Video’lardan ve İçerik’lerden dolayı Aöf Test Merkezi ile iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Aöf Test Merkezi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir 3. kişi tarafından sağlanan ve yayımlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunu taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren 3. kişilerin sorumluluğundadır. Aöf Test Merkezi, 3. kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.4. Kullanıcı’lar, Site’yi kullanarak, Aöf Test Merkezi ve diğer Kullanıcılar ile 3. Kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcılar’ın, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle, 3. kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Aöf Test Merkezi’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.5. Kullanıcı’lar, Aöf Test Merkezi’nde Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve İçerik’lerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Aöf Test Merkezi, Kullanıcılar tarafından Aöf Test Merkezi’ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.6. Kullanıcılar Site dahilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Aöf Test Merkezi’nin ve 3. Kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz niteliğini taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.7. Aöf Test Merkezi, Site’de yer alan İçerik ve Video’ları ve Kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme/silme hakkını saklı tutmaktadır. Aöf Test Merkezi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Aöf Test Merkezi’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. Aöf Test Merkezi tarafından talep edilen değişiklik ve /veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Aöf Test Merkezi tarafından yapılabilir. Aöf Test Merkezi tarafından talep edilen değişiklik ve /veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılar’a aittir.

3.8. Site üzerinden, Aöf Test Merkezi’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca 3. kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçerik’lere ve /veya dosyalara Aöf Test Merkezi tarafında link verilebilir. Bu Link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup, ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Aöf Test Merkezi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9. Aöf Test Merkezi, Kullanıcı tarafından Site üzerinden kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ile yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Aöf Test Merkezi, aynı zamanda Kullanıcı’nın veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, web sitesini, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarihi ve saati gibi bilgileri de Kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirmeler ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.10. Aöf Test Merkezi, üyeler tarafından Aöf Test Merkezi’ne iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İçerik’lerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerik’lerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve İçerik’ler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1. Site’nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar – hepsi birden Aöf Test Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmaları, olarak anılacaktır) Aöf Test Merkezi’ne ait ve/veya Aöf Test Merkezi tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcı’lar Aöf Test Merkezi hizmetlerini, Aöf Test Merkezi bilgilerini ve Aöf Test Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Aöf Test Merkezi’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değillerdir. İşbu site kullanım koşulları dahilinde, Aöf Test Merkezi tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar Aöf Test Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.2. Aöf Test Merkezi, işbu Site kullanım koşulları dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, Aöf Test Merkezi hizmetleri, Aöf Test Merkezi bilgileri, Aöf Test Merkezi’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Aöf Test Merkezi ticari markaları, Aöf Test Merkezi ticari görünümü veya site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutar.

4.3. Kullanıcılar, Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayımlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanımına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5. Site Kullanım Koşulları’nda Değişikler

Aöf Test Merkezi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu Site Hizmet Şartları’nı herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Hizmet Şartları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

6. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Aöf Test Merkezi işbu Site Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası’ndan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Aöf Test Merkezi açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Aöf Test Merkezi’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir Sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Aöf Test Merkezi’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları Aöf Test Merkezi’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Site Hizmet Şartları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Site Hizmet Şartları’ndan dolayı doğan ve doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Yürürlük ve Kabul

İşbu Site Hizmet Şartları Yemekciyiz tarafından, Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, işbu Site Hizmet Şartları hükümlerini kabul etmiş olmaktadırlar.