İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler
  • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş I

Davranış Bilimleri I

Uygarlık Tarihi I 

Siyasi Tarih I

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

  • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

İktisada Giriş II

Davranış Bilimleri II

Uygarlık Tarihi II

Siyasi Tarih II

Uluslararası İlişkilere Giriş

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II 

  • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anayasa Hukuku

Uluslararası Hukuk I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

Uluslararası Politika I

Türk Dış Politikası I

  • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Uluslararası Hukuk II

Türkiye Ekonomisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

Uluslararası Politika II

Türk Dış Politikası II

  • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Balkanlar'da Siyaset

Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset

Strateji ve Güvenlik 

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

  • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Kültür Tarihi

Orta Doğuda Siyaset

Uluslararası Örgütler

Dış Politika Analizi

Uluslararası Ekonomi Politik

  • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Avrupa Birliği

Siyaset Bilimi

Amerikan Dış Politikası

Uluslararası İlişkiler Kuramları I

Diplomasi Tarihi

  • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim

Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset

Uluslararası İlişkiler Kuramları II