İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası İlişkiler

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş I

Davranış Bilimleri I

Uygarlık Tarihi I 

Siyasi Tarih I

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

İktisada Giriş II

Davranış Bilimleri II

Uygarlık Tarihi II

Siyasi Tarih II

Uluslararası İlişkilere Giriş

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anayasa Hukuku

Uluslararası Hukuk I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

Uluslararası Politika I

Türk Dış Politikası I

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Uluslararası Hukuk II

Türkiye Ekonomisi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

Uluslararası Politika II

Türk Dış Politikası II

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Balkanlar'da Siyaset

Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset

Strateji ve Güvenlik 

İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Kültür Tarihi

Orta Doğuda Siyaset

Uluslararası Örgütler

Dış Politika Analizi

Uluslararası Ekonomi Politik

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Avrupa Birliği

Siyaset Bilimi

Amerikan Dış Politikası

Uluslararası İlişkiler Kuramları I

Diplomasi Tarihi

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri 

Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim

Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset

Uluslararası İlişkiler Kuramları II