2018-2019 – Afet Risk Azaltma Politikaları – Final Sınavı

Soru 1- Birleşmiş Milletler Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde (RİO+20) afetlere karşı dirençliliğin siyasal-kurumsal alan, sosyal alan, ________ ve ekonomik alanlarda gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- “Kurum ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklamak”, Kızılay’ın uygulamakla yükümlü olduğu hangi kurumsal yönetim ilkesini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi afet risklerine duyarlı ve dirençli kentlerin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıda yer alan kavram ve tanımların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- GAMER’ler acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde bütünleşik bir yönetim anlayışı ile görev yapmakta, ________ dayalı olarak bütün durum ve ihtimallere yönelik senaryolar geliştirmektedirler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdaki kurumlardan hangisi Marmara Depreminde haberleşme hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi maksadıyla acil hat telefon devresi kurulan kurumlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Afet ve acil durumlar ile diğer olağandışı durumlar, olağan olmayan yetki kullanımını gerektiren ________ . Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- İnsan başta olmak üzere diğer canlı yaşamlarının olumsuz etkilendiği, mevcut ekosistemin bozulduğu, altyapıların tahrip olduğu ve ekonomik kayıpların meydana geldiği olayların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- __________ yer kabuğunun herhangi bir kesiminde belirli bir zaman diliminde birikmiş olan enerjinin ani olarak boşalması ve bu boşalma sırasında oluşan sismik dalgaların yer kabuğunu titreştirmesi olayı olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi depremin yüzey dalgası büyüklüğünü simgelemektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi fay türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşulları ________ olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi, küresel iklim değişikliğine karşı birey davranışlarına doğru örnek olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Tarımsal üretim konusunda çalışmakta olan bir akademisyenin, Türkiye’nin gelecekteki tarımsal üretimini etkileyecek olan gelecekteki iklim şartlarını anlamak için aşağıdaki konulardan hangisi üzerinde bilgi sahibi olması çalışmalarına daha çok katkı sağlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı afetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi salgın yayılımının önlenmesindeki genel tedbirlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Bir hastalığın, enfeksiyon etmeninin veya sağlıkla ilgili bir sorunun çeşitli ülkelerde veya bir kıtada yayılması, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesine ________ denilmektedir. Yukarıdaki cümlede bos, bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdaki kurumlardan hangisi olası bir salgın durumunda görev almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD ) sınavı hangi bakanlığın sorumluluğundadır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Risk Azaltma Politikaları - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir