Açıköğretim Fakültesi Lisans

Felsefe
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Sosyal Politika

İlkçağ Felsefesi 

Psikoloji

Sosyolojiye Giriş

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Uygarlık Tarihi I 

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Kültür Tarihi 

Genel Matematik

Sembolik Mantık 

İnsan ve Toplum 

Birey ve Davranış 

Uygarlık Tarihi II 

İngilizce II

Fransızca II 

Almanca II 

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Epistemoloji

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 

Ortaçağ Felsefesi I

Felsefe 

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Aile Psikolojisi ve Eğitimi

Metafizik

Ortaçağ Felsefesi II

Eğitim Psikolojisi 

Modern Sosyoloji Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Etik

Bilim Felsefesi 

Modern Felsefe I 

Siyaset Felsefesi I

Temel Fotoğrafçılık 

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri 

Temel Bilgi Teknolojileri II

Modern Felsefe II

Siyaset Felsefesi II 

Mantığın Gelişimi 

Türk Siyasal Hayatı 

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Tarih Felsefesi I

Çağdaş Felsefe I 

Türkiye'de Felsefenin Gelişimi I

Estetik ve Sanat Felsefesi

Dil Felsefesi 

Felsefi Araştırma ve Yazı 

Sosyal Psikoloji I 

Toplumsal Değişme Kuramları

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Zihin Felsefesi

Tarih Felsefesi II 

Çağdaş Felsefe II

Türkiye'de Felsefenin Gelişimi II

Etkili İletişim Teknikleri 

Kültürlerarası İletişim 

Klasik Mantık 

Sosyal Psikoloji II 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İktisada Giriş 

İletişim Bilgisi

Genel İşletme

Psikoloji 

Pazarlama Yönetimi 

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halkla İlişkiler

Yeni İletişim Teknolojileri 

Stratejik İletişim 

Marka ve Yönetimi 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi 

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II 

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halkla İlişkiler Yönetimi

Kurumsal İletişim 

İkna Edici İletişim 

Reklamcılık

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar

Halkla İlişkiler Yazarlığı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kriz İletişimi ve Yönetimi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kurum İçi Halkla İlişkiler 

Kamusal Halkla İlişkiler 

Medyada Dil Kullanımı

Tanıtım ve Pazarlama

İnternet ve Mobil Pazarlama 

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Lobicilik ve Halkla İlişkiler 

Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler

Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler 

Hizmet Pazarlaması

Medya İlişkileri

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halkla İlişkiler Kampanya Analizi 

İtibar Yönetimi

Kurum Kültürü

Medya Planlama

Tüketici Davranışları 

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halkla İlişkiler Araştırmaları

Reklam Kampanya Analizi

Kurumsal Kimlik ve İmaj Yönetimi

Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık

Sosyal Medya 

Sağlık Yönetimi
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İktisada Giriş I

Genel Muhasebe I

Pazarlama Yönetimi 

Sağlık İşletmeciliği I

Tıbbi Belgeleme 

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sağlık Hukuku

İktisada Giriş II

Hastalıklar Bilgisi

Sağlık İşletmelerinde Davranış

Sağlık İşletmeciliği II

İngilizce II 

Fransızca II

Almanca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Denetim

Kamu Maliyesi

Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler

Sağlık İşletmelerinde Yönetim

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sağlık Kurumlarında İletişim

Stratejik Yönetim II

Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Sağlık Politikaları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kamu Personel Hukuku

Sağlık Alanında İstatistik

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Kurumlarında Afet ve Kriz Yönetimi

Tıp Terimleri

Tıbbi Cihaz ve Malzemeler

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Genel Beslenme 

Proje Yönetimi

Temel İlk Yardım Bilgisi

Genel Tıbbi Ürün ve Tıbbi Cihaz Bilgisi

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme

Temel Sağlık Hizmetleri

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi

Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme 

Sağlık İşletmelerinde İletişim 

Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi 

Sağlık Sigortacılığı

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi

Sağlık Bilimlerinde ve Yönetiminde Etik

Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim

Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi

Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri

Sosyal Hizmet
Sosyoloji
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Sosyal Politika

Psikoloji

Sosyolojiye Giriş

Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar

Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Nüfus ve Toplum 

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Etik 

Sembolik Mantık 

Türk Siyasal Hayatı

İnsan ve Toplum 

Birey ve Davranış 

Çocukluk Sosyolojisi

İngilizce II 

Fransızca II

Almanca II 

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Felsefe 

İstatistik 

Sosyal Psikoloji I 

Siyaset Bilimi

Klasik Sosyoloji Tarihi

Antropoloji 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Eğitim Felsefesi

Sosyal Psikoloji II

Modern Sosyoloji Tarihi

Göç Sosyolojisi

Din ve Toplum

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Turizm Sosyolojisi

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Ekonomi Sosyolojisi

Aile Sosyolojisi

Kültür Sosyolojisi 

Yeni Toplumsal Hareketler

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 

Endüstri Sosyolojisi 

Kent Sosyolojisi 

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Sosyal Medya Sosyolojisi 

Genel Uygarlık Tarihi 

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Toplumsal Değişme Kuramları

Türkiye'de Sosyoloji

İletişim Sosyolojisi

Hukuk Sosyolojisi

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Çevre Sosyolojisi

Sosyolojide Araştırma ve Uygulamalar 

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilim Felsefesi

Klasik Mantık

Eğitim Psikolojisi

Türk Sosyologları

Medya Sosyolojisi 

Suç Sosyolojisi

Tüketim Sosyolojisi 

Tarih
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Eski Anadolu Tarihi

İslam Tarihi ve Medeniyeti I

Tarih Metodu

Orta Asya Türk Tarihi 

Hellen ve Roma Tarihi

Osmanlı Türkçesi I

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I 

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Eski Mezopotamya ve Mısır Tarihi 

İslam Tarihi ve Medeniyeti II

Büyük Selçuklu Tarihi 

Bizans Tarihi

İlk Müslüman Türk Devletleri

Osmanlı Türkçesi II

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Ortaçağ ve Yeniçağ Türk Devletleri Tarihi

Türkiye Selçuklu Tarihi

Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi

Osmanlı Tarihi (1300-1566)

Osmanlı Türkçesi Metinleri I

Türk Dili I 

Diplomasi Tarihi 

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Osmanlı Tarihi (1566-1789)

Osmanlı Tarihi (1789-1876)

Osmanlı Türkçesi Metinleri II 

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1703-1876)

Türk Dili II 

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Sosyolojiye Giriş 

Osmanlı Tarihi (1876-1918)

Tarihi Coğrafya 

Osmanlı Devleti Yenileşme Hareketleri (1876-1918)

Osmanlı İktisat Tarihi 

Osmanlı Diplomasisi 

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi 

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 

XIX. Yüzyıl Türk Dünyası

Modern Ortadoğu Tarihi 

Türkiye'de Demokrasi ve Parlemento Tarihi

Eğitim Tarihi 

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Tarih Felsefesi I 

Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 

Yakınçağ Avrupa Tarihi 

Sömürgecilik Tarihi (Avrupa-Amerika) 

Çağdaş Türk Dünyası 

Türk Basın Tarihi 

Tarih İncelemeleri

Türk Dış Politikası I 

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Tarih Felsefesi II 

Kültür Tarihi 

Sanat Tarihi 

Osmanlıda İskan ve Göç

Rusya Tarihi 

Hukuk Tarihi

Türk Düşünce Tarihi

Türk Dış Politikası II 

Türk Dili ve Edebiyatı
 • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halk Edebiyatına Giriş I

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü

Batı Edebiyatında Akımlar I

Yeni Türk Edebiyatına Giriş I

Türkçe Ses Bilgisi

Osmanlı Türkçesine Giriş I

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I

 • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halk Edebiyatına Giriş II

Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları 

Batı Edebiyatında Akımlar II

Yeni Türk Edebiyatına Giriş II

Türkçe Biçim Bilgisi

Osmanlı Türkçesine Giriş II  

İngilizce II 

Fransızca II

Almanca II

 • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I 

Halk Hikayeleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Orhon Türkçesi

Türkçe Cümle Bilgisi I

Osmanlı Türkçesi Grameri I

 • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II

Halk Masalları

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Uygur Türkçesi

Türkçe Cümle Bilgisi II

Osmanlı Türkçesi Grameri II

 • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı 

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 

Türk Halk Şiiri

XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili

Çağdaş Türk Yazı Dilleri I 

Genel Dilbilim I 

 • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı

Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları 

XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili 

Çağdaş Türk Yazı Dilleri II

Genel Dilbilim II

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 

 • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri 

Çağdaş Türk Edebiyatları I

Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri

XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili 

Eleştiri Tarihi

Edebi Metin İncelemeleri

 • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı

Çağdaş Türk Romanı

Çağdaş Türk Edebiyatları II

Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair Tezkireleri

Etkili İletişim Teknikleri

Eleştiri Kuramları

Türk Tiyatrosu

Yönetim Bilişim Sistemleri