İstanbul Üniversitesi Ön Lisans

Adalet

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anayasa Hukuku

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel Muhasebe 

Hukukun Temel Kavramları

Medeni Hukuk

Türk Dili I 

İngilizce I 

Almanca I 

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Adalet Psikolojisi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Borçlar Hukuku 

Ceza Hukuku Genel Hükümler

Türk Dili II 

Yargı Örgütü ve Tebligat

İngilizce II

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ceza Hukuku Özel Hükümler

Hukuk Dili ve Adli Yazışma

İdare Hukuku

Kalem Mevzuatı

Medeni Usul Hukuku

Ticaret Hukuku 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Avukatlık ve Noterlik Mevzuatı 

Banka Hukuku

Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukuku 

İcra-İflas Hukuku 

İdari Yargılama Hukuku

Uyap-Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi

Çocuk Gelişimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anatomi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Psikoloji

Sosyolojiye Giriş 

Türk Dili I 

İngilizce I 

Almanca I 

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anne-Çocuk Beslenmesi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Gelişim Psikolojisi 

İstatistik

Türk Dili II 

Yaşam Becerileri 

İngilizce II 

Almanca II

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Çocuk Resimlerinin Analizi 

Çocukluk Döneminde Sanat 

Erken Çocukluk Döneminde Dil Edinimi

Erken Müdahale Programları ve Gelişimsel Destek

Resimli Çocuk Kitapları

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çocuk Gelişimi Uygulaması

Çocuklarda Uyum ve Davranış Problemleri

Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim 

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı 

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anayasa Hukuku

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Büro Yönetimi

Hukuki Yazışma

Hukukun Temel Kavramları

Türk Dili I 

İngilizce I 

Almanca I

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

İdare Hukuku

Medeni Usul Hukuku

Muhasebe 

Türk Dili II

Ulusal Yargı Ağı Projesi (Uyap)

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ceza Hukuku 

Etkili İletişim Becerileri

Halkla İlişkiler

Medeni Hukuk (Eşya-Miras) 

Takip Hukuku I (İcra)

Ticaret Hukuku 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Adalet Psikolojisi

Ceza Muhakemesi Hukuku

İnfaz Hukuku

İnsan Hakları Hukuku 

Kıymetli Evrak Hukuku 

Takip Hukuku II (İflas) 

İş Sağlığı ve Güvenliği

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel Kimya

Hukukun Temel Kavramları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Makine ve Teçhizat I

Türk Dili I 

İngilizce I 

Almanca I

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

İş Hukuku 

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 

Kimyasallar ve Tehlikeleri 

Makine ve Teçhizat II 

Türk Dili II

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği I

İlk Yardım 

İş Hijyeni

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Risk Değerlendirmesi ve Metodolojisi 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çalışma Alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği II

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Güvenliği Eğitim Metodları 

Kayıt ve Raporlama 

Toplam Kalite Yönetimi 

Uyarı İşaretleri ve Etiketleme 

Kültürel Miras ve Turizm

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anadolu Uygarlıklar Tarihi 

Arkeolojiye Giriş 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel Turizm Bilgisi 

Kültürel Miras Turizmine Giriş 

Türk Dili I

İngilizce I 

Almanca I

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Kültürel Mirasın Korunması 

Turizm Pazarlaması

Turizm ve Çevre

Türk Dili II 

Yunan Roma Mimarisi ve Sanatı

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Beşeri Faktörlerin Turizme Etkisi

Bizans Mimarisi ve Sanatı

Kırsal Turizm 

Müzecilik: Dünya ve Türkiye Müzeleri

Resim Sanatı Tarihi 

Sanat Tarihi ve Mitoloji

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası 

Beylikler Devri Mimarisi ve Sanatı

Doğal Faktörlerin Turizme Etkisi 

Osmanlı Mimarisi ve Sanatı

Turizm Araştırmaları 

Turizmde Etik

Laborant ve Veteriner Sağlık

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Mevzuat, Etik ve Hayvan Hakları

Temel Anatomi ve Histoloji Bilgisi 

Temel Biyokimya ve Fizyoloji Bilgisi 

Temel Laboratuvar Uygulama ve Prensipleri 

Türk Dili I 

İngilizce I 

Almanca I

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı  I 

Gıda Güvenliği ve Hijyeni 

Hayvan Besleme ve Rasyon Bilgisi

Patojenlere Giriş 

Türk Dili II 

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çiftlik Hayvanları Dışındaki Türlerin Bakım ve Sağlığı  II

İnfeksıyöz Hastalıklar

Kliniğe Girişin Temel İlkeleri

Sürü Sağlığı Yönetimi 

Temel Gıda Teknolojisi 

Temel Veteriner Zootekni 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Acil Müdahale Teknikleri

Doğum ve Suni Tohumlama 

Görüntüleme Teknikleri

Hipoterapi 

Klinik Uygulaması 

Operasyon, Anestezi ve Sterilizasyon

Sağım Hıjyeni ve Mastıtıs Profılaksısı 

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İşletme Yönetimi

Pazarlama İlkeleri

Perakendeciliğe Giriş

Temel Ekonomi

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bilimsel Araştırma Teknikleri

Hukukun Temel Kavramları

Lojistik Yönetimi

Pazarlama Yönetimi

Türk Dili II

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İnsan Kaynakları Yönetimi

Kategori ve Alan Yönetimi

Pazarlama Araştırmaları

Tedarik Zinciri ve Stok Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Tüketici Davranışları

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Mağaza Atmosferi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Perakendecilikte Satış Yönetimi ve Kişisel Satış

Reklam Yönetimi

Uluslararası Pazarlama

Yönetim Muhasebesi

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Genel İktisat

İşletme Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon 

Tıbbi Terminoloji 

Türk Dili I

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

İstatistik 

Muhasebe 

Sağlık Ekonomisi

Sağlık Sistem Mühendisliğine Giriş

Türk Dili II 

İngilizce II

Almanca II 

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halk Sağlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 

Sağlık İşletmeleri Yönetimi

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Ergonomi 

Hastane Otomasyonu 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim

Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi 

Sağlık Politikaları

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bilgisayar Uygulamaları

Finansal Muhasebe

Hukukun Temel Kavramları

İşletme Yönetimi

Türk Dili I 

İngilizce I

Almanca I 

Fransızca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Depo Tasarımı ve Yönetimi 

Pazarlama Yönetimi 

Sivil Havacılık

Türk Dili II

Yer Hizmetleri 

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Halkla İlişkiler

Havacılık Hukuku 

Havalimanı Yönetimi

Lojistik Yönetimi 

Müşteri İlişkileri Yönetimi 

Yolcu Hizmetleri 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri 

Havacılık Güvenliği 

Havacılık İşletmeciliği Terminolojisi

Havayolu Yönetimi 

Rezervasyon ve Bilet Satış

Satış Yönetimi ve Kişisel Satış

Sosyal Hizmetler

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Psikoloji 

Sosyal Hizmete Giriş

Sosyal Politika

Sosyoloji 

Türk Dili I 

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Sosyal Antropoloji

Sosyal Güvenlik

Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmet Tarihi

Türk Dili II 

İngilizce II 

Almanca II 

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler

Rapor Yazma ve Mülakat Teknikleri 

Sosyal Hizmet Kuramları

Sosyal Psikoloji

Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamaları 

Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bakım ve Sosyal Hizmet

Dünyada Sosyal Hizmet Uygulamaları 

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 

Sosyal Hizmet Yönetimi

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Biyoistatistik 

Halkla İlişkiler

Klavye Kullanımına Giriş 

Tıbbi Dokümantasyon 

Türk Dili I

İngilizce I 

Almanca I 

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Çevre Sağlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği

Klavye Kullanımı

Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi

Türk Dili II 

İngilizce II 

Almanca II

Fransızca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Anatomi 

Halk Sağlığı 

İletişim Bilimi 

İlk Yardım 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sağlık İşlemleri

Yönetim ve Organizasyon 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Fizyoloji 

Örgütsel Davranış

Sağlık Eğitimi 

Sağlık Hizmetlerinde Yönetim

Tıbbi Dokümantasyon ve ICD Sistemler

Yaşlı Sağlığı 

Yaşlı Bakımı

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

İlk Yardım 

İnsan İlişkileri ve İletişim Yöntemleri

Psikoloji

Sosyoloji 

Türk Dili I 

İngilizce I

Almanca I

Fransızca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme

Temel Gerontoloji 

Türk Dili II 

Yaşlanma Teorileri ve Geriatrik Değerlendirme

Yaşlı Hizmetleri ve Aile Danışmanlığı 

İngilizce II

Almanca II

Fransızca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları

Yaşlı Bakım Mesleğinde Psikolojik ve Etik Konular

Yaşlı Bakımında Fiziksel Yaklaşımlar

Yaşlılarda Fiziksel Sağlık Sorunları ve Rehabilitasyon 

Yaşlılarda Nörolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma 

Psiko-Sosyal Rehabilitasyon 

Yaşlı Hizmetlerinde Manevi Destek

Yaşlılarda Beslenme 

Yaşlılarda Davranış Sorunları 

Yaşlılık Planlaması ve Stratejileri