2018-2019 – Afet Risk Azaltma Politikaları – Üç Ders Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi afet tanımları kapsamında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Afet risklerinin azaltılması aşamasının, risk değerlendirilmesi aşamasında yapılması gereken çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdaki afet türlerinden hangisi doğal kaynaklı afetler sınıflandırmasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi, katılım ilkesinin yerel yönetimler kapsamında yer alan bir mekanizmasıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi, afet ve acil durum danışma kurulu üyeleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- “Kurum ile ilgili mali, ayni ve iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve anlaşılabilir bir şekilde açıklamak”, Kızılay’ın uygulamakla yükümlü olduğu hangi kurumsal yönetim ilkesini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olayların oluşum sıklığının ve hızının, etki süresi ve dönemlerinin, etki alanlarının, yaygınlık ve şiddet derecelerinin olabilirliğini ortaya koyan haritalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Kentlerin risk havuzu haline gelmiş sosyo-ekonomik çöküntü bölgelerinde, toplumsal, ekonomik ve mekan bakımından yeniden ele alındığı güvenli, sağlıklı ve düzenli yerleşim alanları oluşturmak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Kentsel dönüşüm mevzuatına göre, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı İlmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı veya yapılara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezlerinin (GAMER) temel görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- BM’nin risk yönetimi yaklaşımının temelini ________ anlayışı oluşturmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi geleneksel güvenlik anlayışının temelini oluşturmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu’na göre olağanüstü yetkileri kullanacak kamu otorite ve mercilerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- GAMER’ler acil durumlar öncesi, sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde bütünleşik bir yönetim anlayışı ile görev yapmakta, ________ dayalı olarak bütün durum ve ihtimallere yönelik senaryolar geliştirmektedirler. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi fay türlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- İnsan başta olmak üzere diğer canlı yaşamlarının olumsuz etkilendiği, mevcut ekosistemin bozulduğu, altyapıların tahrip olduğu ve ekonomik kayıpların meydana geldiği olayların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Herhangi bir bölgede uzun yıllar içinde ortaya çıkan ortalama hava koşulları ________ olarak tanımlanmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi, küresel iklim değişikliğine karşı birey davranışlarına doğru örnek olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi salgın yayılımının önlenmesindeki genel tedbirlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Bir hastalığın, enfeksiyon etmeninin veya sağlıkla ilgili bir sorunun çeşitli ülkelerde veya bir kıtada yayılması, hatta tüm dünya gibi çok geniş bir alanda yayılım göstermesine ________ denilmektedir. Yukarıdaki cümlede bos, bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Risk Azaltma Politikaları - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir