Atatürk Üniversitesi Ön Lisans

Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgi Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çocuk Gelişimi
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

İktisada Giriş

Hukukun Temel Kavramları

İşletme Bilimlerine Giriş

Bina ve Yapım Bilg.

Genel Muhasebe

İngilizce I 

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Emlak Komisyonculuğu Tekn.

Ticaret Hukuku 

İnşaat Muhasebesi

Girişimcilik ve Küçük İşletmeler

Pazarlama İlk. 

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İletişim ve Halkla İlişkiler

Şehircilik

İşletme Finansmanı 

İmar Hukuku

Bina Yönetimi ve Site İşletm.

Türk Dili I 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Gayrimenkul Değerleme İlkeleri

Gayrimenkul Mevzuatı 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Tapu ve Kadastro Bilgisi 

Pazarlama Yönetimi 

Türk Dili II 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Radyo ve Televiz. Temel Kav.

Sosyolojiye Giriş 

İletişime Giriş 

Hukukun Temel Kavramları

Temel Fotoğrafçılık 

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi 

Reklam Fotoğrafçılığı 

Kameramanlık 

Göstergebilim 

Hareketli Görüntü Tarihi 

İngilizce II

Fransızca II 

Almanca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I

Fotoğrafçılık Türleri 

Medya Okuryazarlığı 

Sayısal Fotoğraf 

Görsel Estetik 

Kamera Ayd. ve Çek. Teknikleri 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II

İletişim Hukuku 

Sanat Sosyolojisi

Görsel İletişim Tasarımı

Dijital Kültür ve Sosyal Medya 

Fotoğraf ve Video Proje Gelişt. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Halkla İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları 

İletişime Giriş 

Siyaset Bilimi 

Sosyoloji

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Anayasa Hukuku 

İletişim Kuramları 

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi 

Kişilerarası İletişim 

Sözlü İletişim ve Hitabet 

İngilizce II 

Fransızca II

Almanca II 

 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Davranış Bilimleri 

İktisada Giriş

İstatistiğe Giriş 

İşletme Bilimlerine Giriş

Yönetim ve Organizasyon 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Halkla İlişkilerde Strat. ve Plan.

Kültürlerarası İletişim

Örgütsel İletişim

Pazarlama İletişimi

Sosyal Bilimlerde Araşt. Yönt.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II

İlahiyat

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

İslami İlimler

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Arapça I 

İlk Dönem İslam Tar.

İslam Ahlak Esasları 

İslam İbadet Esasları

İslam İnanç Esasları

İslam Sanatları Tarihi 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Arapça II 

Hadis Tarihi ve Usulü

İslam Hukukuna Giriş 

İslam Kurumları ve Medeniyeti 

Tefsir Tarihi ve Usulü 

Türk İslam Edebiyatı

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Arapça III 

Din Psikolojisi 

Günümüz Fıkıh Problemleri 

İslam Düşünce Tarihi 

İslam Mezhepleri Tarihi 

Tefsir 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Arapça IV

Din Eğit. ve Din Hizmetl. Rehb. 

Din Sosyolojisi 

Hadis 

Kelama Giriş 

Yaşayan Dünya Dinleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

İş Sağlığı ve Güvenliği

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Hukukun Temel Kavramları 

İşletme Bilimlerine Giriş

Çalışma İlişkileri ve Etik 

İş Sağlığı ve Güvenliği

Arama ve Kurtarma Bilgisi

İngilizce I 

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Makina ve Teçhizat 

İlk Yard. ve Acil Sağlık Hizmetleri

İş Hijyeni 

Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri

Etiketleme ve İşaretleme

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Taşımacılık Sistemleri 

Bina Yönetim Sistemleri 

Ergonomi 

İş Hukuku

İş Sağlığı ve Güvenl. Yön. Sist.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Meslek Hastalıkları 

Risk Değerlendirmesi 

İş Güvenliği Mevzuatı 

Tıbbi Terminoloji 

Yanma ve Yangın

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II 

İşletme Yönetimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

İşletme Bilimlerine Giriş 

Genel Muhasebe

Hukukun Temel Kavramları 

İktisada Giriş

Matematik I

İngilizce I 

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Anayasa Hukuku Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Matematik II

Mikro İktisat 

Pazarlama İlk 

İngilizce II 

Fransızca II

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Borçlar Hukuku

Davranış Bilimleri 

İstatistiğe Giriş 

Makro İktisat 

Yönetim ve Organizasyon 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sosyal Bilimlerde Araşt. Yöntem.

İstatistik Analiz 

Pazarlama Yönetimi 

Şirketler Muhasebesi 

Ticaret Hukuku

Uluslararası İktisat 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

Laborant ve Veteriner Sağlık

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Veteriner Anatomi

Zootekni ve Genetik

Veteriner Fizyoloji

Laborant Teknikleri ve Prensipleri

Vet. Histoloji ve Embriyoloji 

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Veteriner Biyokimya 

Veteriner Parazitoloji

Vet. Mikrobiy. ve İmmünolojisi 

İş Hijyeni

Hayvan Davranışları ve Refahı 

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Sürü Sağ. Yön. ve Ekonomisi

Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomas. 

Yem Bilgisi ve Hayvan Besleme 

Veteriner Genel Patoloji

Temel Viroloji ve Viral Hast. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Veteriner Farma.ve Toksikolo.

Veteriner İç Hastalık. Bilgisi 

Veteriner Dış Hastalık. Bilgisi 

Suni Toh. ve Vet. Doğum Bilgisi 

Gıda Güvenliğinin Tem. Prens. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

Lojistik

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş 

İşletme Bilimlerine Giriş 

Lojistiğe Giriş

Temel Matematik 

İngilizce I 

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Dağıtım Kanalları Planlaması

Lojistik Yönetimi 

Pazarlama İlkeleri

Tedarik Zinciri Yönetimi

Ticaret Hukuku 

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Genel Muhasebe

İstatistiğe Giriş

Taşımacılık Sistemleri

Taşıma Hukuku 

Yönetim ve Organizasyon

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Depolama ve Envanter Yönetimi 

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 

Gümrük İşlem ve Uygulamaları 

Lojistik Maliyet Analizi 

Uluslararası İktisat 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II 

Özel Güvenlik ve Koruma

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Hukukun Temel Kavramları

Davranış Bilimleri

Suç Sosyolojisi 

Güvenlik Tedbirleri ve Sistem. 

Demokrasi ve İnsan Hakları 

İngilizce I 

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Kişilerarası İletişim

Ceza Hukuku

Güvenlik ve Acil Durum Prosed.

Kriminoloji

Patlayıcı-Parl. Mad. ve Önlemleri 

İngilizce II

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Yönetim ve Organizasyon 

Suç Önleme Modelleri 

Psikoloji 

Silah Bilgisi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Özel Güvenlik Hukuku 

Organizasyon Güvenliği

Güvenlik Yönetimi 

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmet. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II

Radyo ve Televizyon Programcılığı

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Hukukun Temel Kavramları 

Sosyolojiye Giriş

İletişime Giriş 

Temel Fotoğrafçılık­ 

Rad. ve Telev. Tem. Kavramları

İngilizce I 

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi 

Sözlü İletişim ve Hitabet 

Sanat Sosyolojisi 

Hareketli Görüntü Tarihi 

İletişim Kuramları 

İngilizce II

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Dij. Ses ve Gör. Düz. Tekn. 

Medya Okuryazarlığı 

Rad. Tel. Met. Yaz. ve Haber.

Görsel Estetik

Kam. Ayd. ve Çek. Teknikleri

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çoklu Ortam Uygulamaları 

İletişim Hukuku 

Görsel İletişim Tasarımı 

Rad. Tel. Prog. Yap. ve Yön. 

Fotoğraf ve Video Proje Geliştir. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

Reklamcılık

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Davranış Bilimleri 

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş 

İletişime Giriş 

Reklamcılığa Giriş

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Örgütsel İletişim 

Sosyal Bilimlerde Araşt. Yöntem. 

Pazarlama İletişimi 

Reklam Fotoğrafçılığı 

Tüketici Davranışları 

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İkna ve İkna Psikolojisi 

İletişimde Hedef Kitle 

Reklam Analizleri 

Reklam ve Reklam Yazarlığı

Yönetim ve Organizasyon 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

Görsel İletişim Tasarımı 

Kültürlerarası İletişim 

Marka Yönetim 

Medya Planlaması

Reklam Kamp. ve Reklamc. Uygul.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Genel Muhasebe 

Halkla İlişkiler

Hukukun Temel Kavramları

İktisada Giriş 

İşletme Bilimlerine Giriş 

İngilizce I

Fransızca I 

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Temel Sağlık Bilgisi 

Biyoistatistik

Kişilerarası İletişim 

Sağlık Hukuku 

Tıbbi Terminoloji 

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Davranış Bilimleri 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Sağlık Kurumları Yönetimi I

Sağlık Kuruml. Maliyet Yönet.

Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomas.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Hasta ve Çalışan Güvenliği 

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizmet.

Sağlık Ekonomisine Giriş 

Sağlık Kurumları Yönetimi II

Sağlık Kuruml. Finansal Yönet. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II 

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Sivil Havacılığa Giriş 

İktisada Giriş 

İşletme Bilimlerine Giriş

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Hukukun Temel Kavramları

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Kişilerarası İletişim 

Ticaret Hukuku 

Uçuş Teorisi ve Temel Uçak Bilgisi 

Havacılık Kuralları 

Haberleşme ve Seyrüsefer Sistem. 

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Havaalanı Donan. ve Faaliyetl.

Havacılık Bakım Yönetimi

Havayolu Taşımacılığı 

Yönetim ve Organizasyon 

Genel Muhasebe 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Meteoroloji 

Temel Harekât Hizm. ve Ramp.

Yolcu ve Yer Hizmetleri

Havayolu Yönetimi

Havacılık Emniyeti ve Güvenliği 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

Sosyal Hizmetler

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Hukukun Temel Kavramları

Kamu Yönetimi 

Psikoloji 

Sosyal Hizmet Bilimine Giriş 

Sosyoloji 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I

İngilizce I

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

Sosyal Hizmette Bilişim Teknolij.

Felsefe 

Sosyal Antropoloji 

Sosyal Hizmet Tarihi 

Türkiyenin Toplum. ve Ekon.Yapıs.

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İletişim ve Halkla İlişkiler

İnsan Davr. ve Sosyal Çevre I

İstatistiğe Giriş 

Sosy. Hizm. Kuram ve Yaklaşım.

Sosyal Hizmet Mevzuatı 

Sosy. Hizm. Görüş. İlke ve Teknik.

Yerel Yönet. ve Sosyal Hizmet 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bireylerle Sosyal Hizmet

İnsan Davr. ve Sosyal Çevre II 

Rapor Yazma İlke ve Teknikleri 

Sivil Toplum Örgütleri

Sosyal Güvenlik Sistemi 

Sosyal Hizmet Etiği 

Sosyal Politika 

Spor Yönetimi

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Hukukun Temel Kavramları

İşletme Bilimlerine Giriş 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Spor Bilimlerine Giriş 

Yönetim Bilimine Giriş 

İngilizce I

Fransızca I 

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Spor Ekonomisi

Spor ve Turizm 

Spor Organizasyonları Yönetimi 

Spor Pazarlaması

Spor Tesisleri İşletmeciliği 

İngilizce II

Fransızca II 

Almanca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I

Spor Sosyolojisi

Spor ve Medya

Spor Yönetimi 

Sporda Örgütsel Davranış

Karşılaştırmalı Spor Yönetimi 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II

Spor Hukuku 

Spor Psikolojisi 

Toplam Kalite Yönetimi 

Sporda Reklamcılık ve Yönetimi 

Spor Yönetiminde Liderlik 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

İşletme Bilimlerine Giriş 

Halkla İlişkiler 

Çalışma İlişkileri ve Etik 

Temel Anatomi 

Davranış Bilimleri

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Tıbbi Terminoloji

Sözlü İletişim ve Hitabet

Temel Sağlık Bilg.

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizm. 

Dosyalama ve Arşivleme 

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Hastalıklar Bilg.

Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomas.

Sağlık Kurumları Yönetimi I 

Yönetim ve Organizasyon 

Tıbbi Dökümantasyon 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Sağlık Ekonomisine Giriş

Biyoistatistik 

Sağlık Kurumları Yönetimi II 

Yazışma Teknikleri

Sağlık Hukuku 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

Turizm ve Otel İşletmeciliği

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I 

İktisada Giriş 

İşletme Bilimlerine Giriş

İletişime Giriş 

Hukukun Temel Kavramları 

Genel Turizm 

İngilizce I 

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II

Turizm Ekonomisi

Turizm Coğrafyası 

Müşteri İlişkileri Yönetimi 

Protokol ve Sosyal Davr. Kural.

Pazarlama İlkeleri

Almanca I 

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Otel İşletmeciliği 

İnsan Kaynakları Yönetimi 

Kat Hizmetleri Yönetimi 

Turizm ve Tanıtım 

Genel Muhasebe 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Örgütsel İletişim

Gıda ve Personel Hijyeni

Turizm Mevzuatı 

Yiyecek İçecek Hizm. Yönetimi

Seyahat Acentacılığı ve Tur Op. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 

Türk Dili II 

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Genel Muhasebe

Genel Turizm

Hukukun Temel Kavramları 

İletişime Giriş

İşletme Bilimlerine Giriş 

Temel Bilgi Teknolojileri I 

İngilizce I 

Fransızca I

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

Alternatif Turizm 

Pazarlama İlkeleri 

Protokol ve Sosyal Davr. Kural. 

Turizm Coğrafyası 

Turizm Ekonomisi 

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Kongre Fuar ve Önbüro Yön. 

Otel İşletmeciliği 

Uluslarar. Tur. ve Ul. Sist.

Turizmde Mesleki İngilizce 

Türkiye Turizm Coğrafyası 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

İlk Yardım ve Acil Sağlık Hizm. 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Seyahat Acentacılığı ve Tur Op.

Turizm Mevzuatı 

Yiyecek İçecek Hizm. Yönetimi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II 

Yeni Medya ve Gazetecilik

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Hukukun Temel Kavramları 

Sosyolojiye Giriş 

İletişime Giriş

Temel Fotoğrafçılık

Gazeteciliğe Giriş 

İngilizce I 

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri II 

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi 

İletişim Kuramları

Görsel İletişim Tasarımı 

Haber Toplama ve Yazma Tekn. 

Yeni Medyaya Giriş 

İngilizce II 

Fransızca II

Almanca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Çağdaş Toplumsal Süreçler 

Sayısal Fotoğraf 

Dij. Ses ve Gör. Düz. Tekn.

Medya Okuryazarlığı

Görsel Estetik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 

Türk Dili I 

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Çoklu Ortam Uygulamaları

İletişim Hukuku 

Masaüstü Yayıncılık 

Dijital Kültür ve Sosyal Medya 

Yeni Medya ve Gazetecilik Uyg. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Türk Dili II

Yerel Yönetimler

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Hukukun Temel Kavramları

İletişim ve Halkla İlişkiler

İktisada Giriş

Kamu Yönetimi

Sosyolojiye Giriş 

Temel Bilgi Teknolojileri I 

Türk Dili I

İngilizce I

Fransızca I 

Almanca I 

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Anayasa Hukuku 

Protokol ve Sosy. Davr. Kural.

Sosyal Politika

Türkiyenin Toplumsal Yapısı

Yerel Yönetimler 

Türk Dili II 

İngilizce II 

Fransızca II 

Almanca II 

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

İdare Hukuku 

İmar Hukuku 

Siyaset Bilimi 

Yerleşim Sosyolojisi

Yer. Yönetiml. ve Sosy. Hizm.

Şehircilik 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Afetlerde Risk ve Kriz Yönetimi 

Çevre Politikaları 

Kamu Maliyesi 

Sivil Toplum Örgütleri 

Sosyal Bilimlerde Araşt. Yönt. 

Türk Vergi Sistemi 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II