2013-2014 – İcra ve İflas Hukuku – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi cebri icra faaliyetinde görevli asıl ve yardımcı organlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi İcra İflas Kanunu’nda düzenlenen kurumlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Genel haciz yoluyla takip talebi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. İcra dairesinin yetkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Cebri icrada haciz müessesesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Haciz yoluyla takipte borcun taksitle ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi cebri icra hukukunda taşınır malların pazarlık yoluyla satışının mümkün olduğu hallerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Kesin aciz belgesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte aşağıdaki hallerden hangisinde şikâyet süresi beş gündür?

Doğru! Yanlış!

10. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilamsız tahliye takibinde ödeme emrine itiraz etmeyen ve süresinde borcunu ödemeyen kiracının tahliyesi aşağıdakilerden hangisinden talep edilir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi ilam niteliğindeki belgelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi kesinleşmeden icraya konulabilen kararlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

14. Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla ilamsız takiplerde ödeme süresi kaç gündür?

Doğru! Yanlış!

15. İflasın ertelenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. İflas davalarında görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi iflas tasfiyesinde görev yapan özel organlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Alacaklıların alacaklarının belli bir oranından feragat ettikleri konkordato türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma prosedürüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Tasarrufun iptali davalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - İcra ve İflas Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir