Google Adsense Kodu

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi
İşletme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
  • 1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Hukukun Temel Kavramları 

İktisada Giriş I

Genel Muhasebe I

Genel İşletme

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

  • 1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

İktisada Giriş II

Genel Muhasebe II

Dış Ticarete Giriş

Yönetim ve Organizasyon

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II

  • 2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Uluslararası Ticaret Hukuku

İstatistik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dış Ticarette Girişimcilik 

Türk Dili I

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki

  • 2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Uluslararası Ticarette Vergilendirme

Küresel Pazarlama

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Elektronik Ticaret

Türk Dili II

İşletme Analitiği

  • 3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Uluslararası İşletmecilik

Lojistik İlkeleri

Dış Ticarette Risk Yönetimi ve Sigortacılık

Depolama ve Envanter Yönetimi

Uluslararası İktisat

  • 3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Lojistik Yönetimi 

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri 

Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Gümrük Mevzuatı

  • 4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ulaştırma Sistemleri ve Yönetimi 

Uluslararası Lojistik

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği

Yöneylem Araştırması

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama

  • 4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilişim Sistemleri ve Lojistik

Lojistik Planlama ve Modelleme

Liman ve Terminal Yönetimi 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Entegre Lojistik Destek