İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi
İşletme
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

1. Sınıf 1. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Temel Bilgi Teknolojileri I

Hukukun Temel Kavramları 

İktisada Giriş I

Genel Muhasebe I

Genel İşletme

İngilizce I

Fransızca I

Almanca I

1. Sınıf 2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

İktisada Giriş II

Genel Muhasebe II

Dış Ticarete Giriş

Yönetim ve Organizasyon

İngilizce II

Fransızca II

Almanca II

2. Sınıf 3. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Uluslararası Ticaret Hukuku

İstatistik

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dış Ticarette Girişimcilik 

Türk Dili I

Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki

2. Sınıf 4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Uluslararası Ticarette Vergilendirme

Küresel Pazarlama

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Elektronik Ticaret

Türk Dili II

İşletme Analitiği

3. Sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Uluslararası İşletmecilik

Lojistik İlkeleri

Dış Ticarette Risk Yönetimi ve Sigortacılık

Depolama ve Envanter Yönetimi

Uluslararası İktisat

3. Sınıf 6. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Lojistik Yönetimi 

Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 

Dış Ticaret İşlemleri ve Belgeleri 

Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar

Gümrük Mevzuatı

4. Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi)

Ulaştırma Sistemleri ve Yönetimi 

Uluslararası Lojistik

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği

Yöneylem Araştırması

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama

4. Sınıf 8. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

Bilişim Sistemleri ve Lojistik

Lojistik Planlama ve Modelleme

Liman ve Terminal Yönetimi 

Tedarik Zinciri Yönetimi

Entegre Lojistik Destek