2018-2019 – Afet Risk Azaltma Politikaları – Vize Sınavı

Soru 1- Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişi ile afet yönetimi sürecinde 15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hangi kuruma bağlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdaki afet türlerinden hangisi doğal kaynaklı afetler sınıflandırmasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Afet risklerinin azaltılması aşamasının, risk değerlendirilmesi aşamasında yapılması gereken çalışmalar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi afet tanımları kapsamında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıda yer alan kavram ve tanımların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi, katılım ilkesinin hayata geçirilebileceği bir mekanizma niteliğindedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Risk azaltma çalışmalarının Hyogo Çerçeve Planı’na uygunluğunu izlemek ve rapor etmek, aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasında tanımlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi, afet ve acil durum danışma kurulu üyeleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi, katılım ilkesinin yerel yönetimler kapsamında yer alan bir mekanizmasıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi, afet risklerinin azaltılmasında katılım ilkesine doğrudan yer veren ulusal belgeler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Kentlerin risk havuzu haline gelmiş sosyo-ekonomik çöküntü bölgelerinde, toplumsal, ekonomik ve mekan bakımından yeniden ele alındığı güvenli, sağlıklı ve düzenli yerleşim alanları oluşturmak, kentsel yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Büyükşehir sınırları içindeki kara, deniz, su, göl ve demir yolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediyelerinin bünyesinde kurulan koordinasyon merkezlerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Kentsel dönüşüm mevzuatına göre, riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı İlmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı veya yapılara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı olayların oluşum sıklığının ve hızının, etki süresi ve dönemlerinin, etki alanlarının, yaygınlık ve şiddet derecelerinin olabilirliğini ortaya koyan haritalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi kentdaşların afetlere karşı dirençlerinin azalmasındaki etkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerin hangisinde risk türleri ile risk türleri kapsamında değerlendirilen kentsel güvenlik riskleri doğru olarak verilmiştir? Risk Türü ↔ Kentsel Güvenlik Riskleri

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Günümüzde Türkiye’deki güvenlik risklerinin yönetiminin hangi merkezlerin koordinatörlüğünde yürütülmesi öngörülmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezlerinin (GAMER) temel görevleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi geleneksel güvenlik anlayışının temelini oluşturmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- BM’nin risk yönetimi yaklaşımının temelini ________ anlayışı oluşturmaktadır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Risk Azaltma Politikaları - Vize Sınavı
0-4 Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
13-16 Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir