2012-2013 – Büro Teknolojileri – Final Sınavı

2012-2013 – Büro Teknolojileri – Final Sınavı

1. Organizasyonların nihai amaçlarına ulaşması için gerekli olan insan, mekan ve üretim unsurlarının bir arada ele alınması gerekliliği aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

Doğru! Yanlış!

2. Elektronik ortamlarda oluşturulan grafik, şekil ya da metinleri kağıt üzerine aktarabilmemizi sağlayan elektronik ve mekanik parçalardan oluşan araçlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır?

Doğru! Yanlış!

4. Bilgisayar, projektör ve elektromanyetik ya da basınca duyarlı yazı tahtasından oluşan bir sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin bilgi sistemlerine yoğun yatırım yapma amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Bireylerin, grupların ve organizasyonun sürekli öğrenmesinin gelişimine destek olan ve organizasyonel amaçlara ulaşmak için bilginin yaratılmasını, elde edilmesini, toplanmasını, dönüştürülmesini, taşınmasını ve uygulanmasını da içeren sistematik sürece ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan “bütünleşik yönetim sistemlerine” genel olarak ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Formüle edilmesi oldukça güç ve iletilmesi oldukça zor olan kişisel bilgiye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. Telif hakkı alınmış bir yazılımın, izinsiz kullanılarak, çoğaltılması, dağıtılması ve satılmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Tüm bilgi sistemlerinin fiziksel sistemlerle uyumlu ve tutarlı olması, bilgi güvenliğinin temel amaçlarından hangisinin kapsamına girmektedir?

Doğru! Yanlış!

11. Bilgiyi ve bilgi sistemlerini yetkisiz olarak gerçekleştirilebilecek erişim, kullanım, bozma, değiştirme, okuma, inceleme, kaydetme veya yok etme işlemlerinden korunmaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlara saldırı yapılırken kullanılan araçlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Bürolarda sınırlı kaynaklara karşın fazla ve düzensiz insan sayısının varlığı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

14. Büronun fiziki yapısıyla ilişkili olup kullanıcı sayısı, yapılan eylemler ve kullanılan donanıma bağlı mekânsal özellikler aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

15. Donanım araç-gereç, çalışma yöntemleri, yapılan iş ve iş ortamıyla etkileşim içinde olan çalışanın fiziksel ve zihinsel yeterlilikleri ve sınırlılıklarını konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Büro ortamında masa ve sandalyenin uygunluğu aşağıdaki çalışma mekânlarında düzen arayışları ve bu düzene adapte olmayı kolaylaştıran gereksinimlerden hangisi kapsamındadır?

Doğru! Yanlış!

17. Bir büroda çıktının değerinin girdi ve işlem maliyetlerinden düşük olması aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi etkinlik kavramının karşılığıdır?

Doğru! Yanlış!

19. Yeni bir büro aracının satın alınmasından önce alınma sebebinin açıklığa kavuşturulması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

20. Aynı sayıda işgücüyle üç günde bitirilebilen işlerin, iş yapma yöntemlerinde yapılan değişikliklerle iki günde bitirilmesi aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Büro Teknolojileri - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: