2015-2016 – Büro Teknolojileri – Final Sınavı

2015-2016 – Büro Teknolojileri – Final Sınavı

1. Çevrimiçi ansiklopedi olarak vikipedi’nin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojileri, rekabet ve küreselleşmenin bürolarla ilgili olarak ortaya çıkarmış olduğu özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Sesli konferans sisteminde katılımcıların konferansa katılmak için yapmış oldukları aramalarını alan ve yönlendiren sunucuya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin kullanıcılarına sağladığı faydalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Kullanıcıların, takip ettikleri kişilerden gelen iletileri anında ana sayfalarında görüntüleyebildiği, mesajların 140 karakterle sınırlandırıldığı sosyal medya aracı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Google’ın geliştirdiği ve GPS özelliği bulunan cihazlarda kullanılan navigasyon cihazı özellikleri taşıyan uygulamanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Akıllı cep telefonlarının veya tablet bilgisayar kullanıcılarının günümüzde yoğun olarak kullandığı, eğlence amaçlı olabildiği gibi günlük yaşamımızı kolaylaştıran işlevlere ilişkin de olabilen mobil teknoloji ürünlerine ne ad verilmektedir?

Doğru! Yanlış!

8. Yönetim raporlama sistemi olarak da adlandırılan bilgi sistem türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Bilişim suçları işleyen kişilere verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Tüm bilgi sistemlerinin fiziksel sistemlerle uyumlu ve tutarlı olması, bilgi güvenliğinin temel amaçlarından hangisinin kapsamına girmektedir?

Doğru! Yanlış!

11. Yüklendiği bilgisayarın kullanıcısı hakkında sürekli olarak izinsiz bilgi toplayıp, bunları bir başkasına gönderen programların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. İşletmenin çalışanlarından, danışmanlarından, iş ortaklarından, tedarikçilerinden ve geçici çalışanlarından kaynaklanan bilgi güvenliği sorunlarına ne ad verilmektedir?

Doğru! Yanlış!

13. İşitme duyusu ve algıyı olumsuz, kişiyi fizyolojik ve psikolojik olarak etkileyen, çalışma performansını düşüren, ortamın huzur ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren kirlilik türüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Büro mekanında, birey ve grupların diğerleri ve kendileri arasında sınırlarını kendilerinin belirledikleri ve savundukları, kurgusal olarak nitelenen, bireyin fiziksel ve bilişsel olarak hakim olduğu alan/mekan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Büro ortamında masa ve sandalyenin uygunluğu aşağıdaki çalışma mekânlarında düzen arayışları ve bu düzene adapte olmayı kolaylaştıran gereksinimlerden hangisi kapsamındadır?

Doğru! Yanlış!

16. Veri girişi gibi dokümanlara sürekli bakmayı gerektiren çalışma yürütenlerin baş hareketini en aza indirerek performansını olumlu yönde etkileyen, klavye ve fare ile birlikte yaygın olarak kullanılan donanım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi fayda/maliyet analizlerinde fayda olarak değerlendirilmez?

Doğru! Yanlış!

18. Büro araçlarının seçiminde, ürünlere ilişkin özelliklerin bir arada değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

Doğru! Yanlış!

19. Verimlilik kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi etkinlik kavramının karşılığıdır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Büro Teknolojileri - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: