2017-2018 – Tarih Felsefesi I – Üç Ders Sınavı

2017-2018 – Tarih Felsefesi I – Üç Ders Sınavı

1. Tarihi, insanlığın bilgisi ve bu bilgi üzerine ortaya atılan kuramların toplamı olarak gören ve bu yüzden de insanın tarihinin en önemli kısmını felsefe ve dini de içeren insan düşüncesinin ve bilgisinin tarihi olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Yunan tarihçiliğinin, Thukydides ile birlikte hemen hemen tüm özelliklerini kazandığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Günümüzde “medeniyet bilmeyen”, “vahşi”, “önüne geleni öldüren” gibi anlamlar yüklenen, fakat aslında “yabancı bir devletten/toplumdan”, ya da “Yunanca konuşmayan' anlamlarına gelen Yunanca sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Avrupa düşüncesinin Hristiyanlıkla sürdürülen diyalog ve şiddetli tartışmalar çerçevesinde kavranabileceğin! ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Alman Tarih Okulu’nun en çok bağlı kaldığı öne sürülen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Günümüze ulaşan ve bilinen tek eseri Peloponnesos Savaşı olan ve tarihi olayları incelerken akılcı bir tutum takınan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Plotinos’un varolanlar arasında öngördüğü hiyerarşide öncelik-sonralık sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. İslâm’ın gelişiyle, kavramların yüklendikleri anlamlarla birlikte birbirleriyle tamamen farklı ilişkilendirildiği yepyeni bir evren kavrayışının ortaya çıktığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Hıristiyanların yaklaşık M.S. 313’e dek süren kovuşturmaya ve işkenceye uğrama dönemindeki çalışmalarını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. İslâm’da her türlü tarih yazıcılığının çıkış noktasını oluşturan kaynak, Horovitz’e göre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. El-İsfahânî, hikmet terimi için aşağıdaki tanımlardan hangisini kullanmıştır?

Doğru! Yanlış!

12. İlimleri sınıflarken fiziği “aşağı”, matematiği “orta” ve metafiziği “yüce” olarak niteleyip İbn Sînâ’yı etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. 18. yüzyıl Avrupa’sında tarih felsefesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayıcı etkenlerin başında aşağıdakilerden hangisi gelir?

Doğru! Yanlış!

14. John Locke’a göre, tanrı, evren, yaratılış gibi konular üzerinde spekülasyonlar yapmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisinin, Aydınlanma döneminde öne çıkarılan bir değer olduğu söylenemez?

Doğru! Yanlış!

16. Usçular, doğa ile us ya da evren ile zihin arasında gördükleri uygunluğun kaynağı olarak aşağıdakilerden hangisini öne sürmüşlerdir?

Doğru! Yanlış!

17. Rönesans döneminde felsefenin temel yönelimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. Fizik biliminin kabul ettiği ilkeler çerçevesinde yeni bir anlayış olarak benimsenen ve yerleşen bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aydınlanma’nın öne çıkardığı en önemli değer olan usun da sınırları olan bir yeti olduğunu göstererek felsefe tarihinde yeni bir çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aydınlanma adlandırmasıyla, aydınlanması beklenenin insan, aydınlatılması gerekeninse insan yaşamındaki anlam ve düzen olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Tarih Felsefesi I - Üç Ders Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…