2014-2015 – Türk Dili II – Vize Sınavı

1. Aşağıdaki kompozisyon bölümlerinin hangisinde, konu ana hatlarıyla ele alınır?

Doğru! Yanlış!

2. Anlatım biçimlerinden biri olan “ tanımlama” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

3. Kompozisyon yazımı sırasında belirlenen konunun dağılıp farklı mecralara kaymasını önlemek için yapılması gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi paragrafta kullanılan anlatım biçimlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi noktalama işaretlerinden biri olan “ virgül ” ün kullanım özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Türk yazı dilinde noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. ""Annem hep şöyle derdi ( ) ( ) Hayata devam edebilmek için geçmişi arkada bırakmak gerekir ( ) ( ) Benim koşmam da bununla ilgiliydi sanırım ( )""... Yukarıdaki parçada boş parantezle gösterilen yerlere konması gereken noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

8. Annem inleyerek: “Fakat… Ben… Ben bilmiyorum ki, ne duydunuz?” dedi. Yukarıdaki cümlede üç noktanın (...) kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi noktalama işaretlerinden biri olan “nokta”nın kullanım özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Bir cümlede virgüllerle ayrılan kelimeler veya kelime öbekleri kendi içinde gruplanabiliyorsa, bunları birbirinden ayırmak için kullanılan noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harf kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bitişik yazılması gereken “de” ayrı yazılmıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Yazım kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmamıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

Doğru! Yanlış!

16. Muallim Naci’nin “Ömer’in Çocukluğu” adlı eseri aşağıdaki yazı türlerinden hangisine bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdaki yazınsal türlerden hangisi düşünce yazılarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Makale türünün ilk örneğinin yer aldığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi düşünce yazılarının özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. ""İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. Ama her şey bir dosta söylenemez ki! Onun için, hele bir insan yazarsa, içinin gizli kıvrımlarını görmesini biliyorsa, masasının başına geçip kalemi eline almadan edemez. İşte bu tür, yazarın kendi kendisiyle alçak sesle konuşmasından doğmuştur."" --Yukarıdaki parça aşağıdaki türlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Türk Dili II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir