Siyaset Felsefesi – Çalışma Testi (2)

Siyaset Felsefesi – Çalışma Testi (2)

1. Siyaset Felsefesi tarihinde ütopyalarla ne anlatılmak istenmektedir?

Doğru! Yanlış!

2. Düşünce tarihinde siyaset felsefesi niçin Eski Yunan kültürüyle başlatılır?

Doğru! Yanlış!

3. Mülkiyet hakkını doğaya ve eşitliğe aykırı gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Siyaset felsefelerinde “devletin kökeni doğa durumu varsayımından hareketle açıklanır” tümcesinde geçen “köken” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmez?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi toplum sözleşmesinden doğan sonuçlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Doğa durumunu “herkesin herkese karşı savaşı” olarak betimleyen filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi etik-siyaset ilişkisinin temelini gösteren bir ifade değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Toplumsal adaleti, toplumu oluşturan her sınıfın kendi üzerine düşeni yapmasıyla ilgili gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin araştırdığı konulardan biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin “toplum” kavramıyla ilişkisini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

11. Sofistlere göre insanın oluşturduğu düzen doğal durumdakine aykırılık oluşturur. Devlet denilen bu düzen egemen olanlara yarar. Oysa doğa insanları eşit yaratmıştır. Ancak toplumsal düzen, insanları yöneten ve yönetilen, özgür ve köle olarak ayırmıştır. Dolayısıyla insan doğasına uygun düzen arayışları boşuna bir çabadan öteye geçemez. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Sofistlerin toplumsal düzen anlayışlarını en iyi yansıtmaktadır?

Doğru! Yanlış!

12. Aristoteles’e göre, insanda erdemli olmak için doğal bir yatkınlık vardır, ama bu yatkınlığın geliştirilmesi gerekir. İnsan bir toplumsal varlık olduğundan erdem de ancak bir toplum içinde, bir devlet düzeninde gerçekleştirilebilir. Farklı yönetim biçimlerinin olması bu amacı değiştirmez. Her yönetim biçimi bu amaca uygun olduğu sürece doğru bir yönetim biçimidir. Aristoteles’e göre devletin en temel amacı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

13. Platon’a göre aşağıdakilerden hangisi gelir üstünlüğüne dayanan yönetim biçimidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aristoteles’e göre hedefi ortak iyilik olan bir grup insanın yönetiminin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. “Bu düzen görünüşte düzenlerin en güzelidir. Türlü renklere boyanmış bir kaftan gibi, değişik insanları bir araya toplayan bu devlet de göze hoş gelebilir. Alaca bulaca şeylerden hoşlanan çocuklarla kadınlar gibi, birçok kimseler de en güzel devlet budur diyebilirler __________ Ama bu devlette bir düzen arayıp bulursan, ne mutlu sana... Çünkü, özgürlük olduğu için bütün düzenler vardır orada,...” Platon yukarıdaki parçada aşağıdaki yönetim biçimlerinden hangisini tasvir etmektedir?

Doğru! Yanlış!

16. Toplumsal adaleti toplumu oluşturan şeyi her sınıfın kendi üzerine düşeni yapmasıyla ilgili gören filozof aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre en uygulanabilir ve en iyi olan yönetim biçimidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’e göre devletin amaçlarından biri olamaz?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre toplumda ve devlette olması gereken erdemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Platon’a göre bozuk yönetim biçimlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Siyaset Felsefesi I - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…