2018-2019 – Afet Yönetimi II – Vize Sınavı

2018-2019 – Afet Yönetimi II – Vize Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde ulusal (merkezi) düzeydeki kurumsal paydaşlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu yılda en az kaç kez toplanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- __________ kapasitesi, afete dayanıklılık geliştirme bakımından sistemin fonksiyonu ya da yapısında önemli bir nitelik değişikliği yapmadan çoğu kez iklim değişikliğiyle bağlantılı olarak olası zararları azaltmak üzere sisteme esneklik kazandırma, faaliyetleri ayarlama, değiştirme ve dönüştürme yeteneğidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- İl afet ve acil durum yönetim merkezlerinin sekretaryası ________ tarafından yürütülür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- İklim değişikliğinin yol açabileceği etkilerin azaltılması, doğal kaynakların yönetimi, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormanların korunması sürdürülebilir kalkınmanın temel olarak aşağıdaki bileşenlerinden hangisine yöneliktir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Türkiye’de yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahale ve buna ilişkin hazırlık faaliyetleri aşağıdaki kurumlardan hangisi aracılığı ile yapılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Etkili biçimde azaltılamayan artık riskler karşısında, finansal araçlar dahil çeşitli faaliyet ve kaynaklarla bireylerin ve toplumun sosyal ve ekonomik dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefleyen afet risk yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Türkiye Afet Müdahale Planında belirtildiği üzere, afet olay seviyesi ve etki derecesi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından belirlenir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Genellikle orta ya da düşük sıklıkta meydana gelen; ağır can, varlık ve çevresel kayıplara yol açan ve yoğun risk ile tanımlanan afetler ________ afetler olarak ifade edilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Türkiye’nin yabancılarla ilgili göç stratejilerini belirlemek, koordinasyonunu ve uygulamasını takip etmekle görevli kurul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi teknoloji kaynaklı afetler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangileri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin (GAMER) görevleri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın vizyonu; afet ve acil durumlar ile ilgili çalışmalarda ________ kalkınmayı esas alan risk odaklı, etkin, etkili ve güvenilir hizmet sunan uluslararası düzeyde model alınabilecek yönlendirici ve koordinatör bir kurum olmaktır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 15 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikelere yönelik bilgi toplama ve istihbarat faaliyetlerini ________yürütür. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Afet ve acil durumlarda meydana gelen ölüm veya kayıplarla ilgili nüfus hareketlerini aşağıdaki kurumlardan hangisi takip eder?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- ________ ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD’nın teknolojik afetlerle ilgili ulusal ve uluslararası yükümlülükleri göz önüne alınarak ihtiyaçların ortaya konması ve giderilmesi için eylem planlarının hazırlanması ve ulusal önceliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi AFAD tarafından başlatılan ve yürütülen afet sonrasına yönelik ulusal çalışmalardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangileri AFAD'ın olduğu uluslararası kuruluşlardandır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Yönetimi II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: