2018-2019 – Afet Yönetimi II – Final (Ünite 5-6) Sınavı

Soru 1- Ulusal su politikaları geliştirmek, karar vericilere danışmanlık yapmak, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlamak ve bilimsel araştırma ve stratejik fikir geliştirme yönünde çalışmalarda bulunmak hangi kuruluşun işidir?

Doğru! Yanlış!

Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ulusal bir düşünce kuruluşudur. SUEN ulusal su politikaları geliştirmekte, karar vericilere danışmanlık yapmakta, kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlamakta ve bilimsel araştırma ve stratejik fikir geliştirme yönünde çalışmalarda bulunmaktadır.

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

Taşınmazların kadastro çalışmalarını planlamak, yürütmek, yenilenmesini ve güncellenmesini sağlamak, tapu sicillerini oluşturmak, arşivlenerek korunmasını sağlamak, harita yapmak, üretim standartlarını tespit etmek ve arşivlenmesini sağlamak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasındadır (4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, m.478)

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi Tarım ve Orman Bakanlığının taşra birimlerinden birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleri ; il müdürlükleri, ilçe müdürlükleri, bölge müdürlükleri, araştırma enstitüleri, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlükleri, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü, Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlükleri, Tohum Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü, Tohum Sertifikasyon Test Müdürlükleri, Şap Enstitüsü Müdürlüğü, Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Zirai Karantina Müdürlükleri, Tarım Alet ve Makine Test Müdürlüğü, Fidan Fide Test Merkezi Müdürlüğü, Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürlüğü, Kafkas Arı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü ve Merkez İkmal Müdürlüğü’dür

Soru 4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hangi çalışmalar yoluyla afet yönetimine katkı sağlamamaktadır?

Doğru! Yanlış!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının düzensiz, sağlıksız ve riskli yapılaşma bölgelerinin oluşmasını önlemek ve çevre ve ekosistemin korunmasını sağlamak kapsamında yerine getirdiği faaliyetler, özellikle, deprem, iklim değişikliğine bağlı sonuçlar ve diğer doğa kaynaklı afetlere ilişkin tehlike ve risklerin azaltılması bakımından önem taşımaktadır.

Soru 5- Aşağıda verilen kanunlardan hangisi/hangileri Çevre ve Şehircilik bakanlığının afet yönetimindeki görevlerini içeren düzenlemelerdir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- __________. harita, imar planı, jeolojik ve jeoteknik etüt, içme suyu, kanalizasyon, her türlü arıtma, katı atık, deniz deşarjı, jeotermal enerji uygulamaları, belediye hizmet binaları, soğuk-hava deposu, terminal, köprülü kavşak, iş hanı, hâl, okul, otel, kaplıca ve peyzaj projeleri gibi geniş bir alanda belediyelere yatırım hizmetleri vermekte ve çeşitli finansman ihtiyaçlarını orta ve uzun vadeli olarak temin etmektedir. Yukarıdaki cümle hangisi ile tamamlanmalıdır?

Doğru! Yanlış!

İller Bankası, harita, imar planı, jeolojik ve jeo teknik etüt, içme suyu, kanalizasyon, her türlü arıtma, katı atık, deniz deşarjı, jeotermal enerji uygulamaları, belediye hizmet binaları, soğuk hava deposu, terminal, köprülü kavşak, iş hanı, hâl, okul, otel, kaplıca ve peyzaj projeleri gibi geniş bir alanda belediyelere yatırım hizmetleri vermekte ve çeşitli finansman ihtiyaçlarını orta ve uzun vadeli olarak temin etmektedir.

Soru 7- Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, Ceylanpınar Bölgesi Yeraltı Suyunun Modellenmesi ve Yönetim Planı’nın Hazırlanması, Beyşehir Gölü Alt Havzası’nda Su Kaynakları Yönetimi Boşluk Analizi Çalışması gibi faaliyetler hangi kuruluş tarafından yürütülmektedir?

Doğru! Yanlış!

SUEN’in faaliyetleri arasında Ergene Havzası Koruma Eylem Planı, Ceylanpınar Bölgesi Yeraltı Suyunun Modellenmesi ve Yönetim Planı’nın Hazırlanması, Beyşehir Gölü Alt Havzası’nda Su Kaynakları Yönetimi Boşluk Analizi Çalışması, Su ve Kanalizasyon İdareleri Arasında Mukayeseli Değerlendirme (Benchmarking) Çalışması, AGRISEN-SUS: Tarımsal Faaliyetler Sonucu Su Kaynakları-na Karışan Pestisit Kalıntılarının Yerinde Takibine Yönelik ‘Immunoflow’ Benzeri Testlerin Geliştirilmesi, Uygulaması ve Yönetim Modeli Araştırması, gibi projeler bulunmaktadır

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Su Yönetimi Müdürlüğünün görevlerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

Genel Müdürlük görevleri kapsamında sanayi atık suyu deşarjı, sanayi atıkları, çiftlik atıkları, evsel atık su, tehlikeli madde kirliliğinin kontrolü , pestisitlerden ileri gelen su kirliliği, içme suyu arıtma tesisleri, taşkın, iklim değişikliği, havza planlaması konularında çeşitli projeler ile havza koruma eylem planları ve eğitimler gibi faaliyetler yürütmektedir (Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, suyonetimi.ormansu.gov.tr/) Bu çerçevede Genel Müdürlük üstlendiği görevler ve yürüttüğü faaliyetler ile özellikle sel ve taşkın, iklim değişikliği, konularında risk azaltma aşamasına katkı sağlamaktadır.

Soru 9- Federal Acil Durum Yönetimi Kurumu hangi olaydan sonra kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Seçeneklerden hangisi Afrika Boynuzu’nda yer alan ülkelerden biri olamaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- İlk basit sismograf cihazı kimler tarafından kullanılmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş afet yönetim sistemleri ülkelerine örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Komşu ülkemiz olan Azerbaycan’ın en sık karşılaştığı doğa kaynaklı tehlike arasında yer almaz ?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Şili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önderliğinde Tsunami mastır planları hazırlanmış olan şehirlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Afetlere hazır ve dayanıklı toplumların yaratılması için yapılacak çalışmalar ve verilecek eğitimler hangi seviyeden başlamalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- 2002 yılında ülkemizde kullanılan DASK sistemini örnek alarak, konutlar için Deprem Sigortası Havuzunu oluşturan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Yer sarsıntılarının büyüklüğünü, süresini, merkezini, ve saatini saptamaya yarayan aygıta ne denir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Yönetimi II - Final (Ünite 5-6) Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir