2017-2018 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi II – Vize Sınavı

2017-2018 – Türkiye’de Felsefenin Gelişimi II – Vize Sınavı

1. Arda Denkel’in bilgi görüşünü temellendirirken dayanmaya çalıştığı görüşler, aşağıdakilerden hangileridir?

Doğru! Yanlış!

2. " ____________ aktı, düşünmenin idrak sahasına ait olan olayları herhangi bir refleksiyon sarf etmeden, doğrudan doğruya kavramasıdır." Takiyettin Mengüşoğlu’nun bilgi görüşü çerçevesinde, yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi bilgi felsefesinin Türk düşüncesinde ele alınmış temel sorunları arasında yer almamıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Teo Grünberg, bilgi, doğruluk, inanma ve belgeleme gibi terimlerin anlamlarının aydınlatılmasını aşağıdakilerden hangisi için başlıca amaç olarak ortaya koymuştur?

Doğru! Yanlış!

5. T. Duralı’ya göre varlık öğretisi, transsendental mantık ve ahlak-estetiğini hangi başlık altında toplamak mümkündür?

Doğru! Yanlış!

6. Türkiye’de bilgi kuramını doğrudan konu edinen ve Macit Gökberk tarafından Türkçe'ye çevirilen Bilgi Teorisi ve Mantık adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. "Ömer Naci Soykan’a göre, bilgi sorununda ileri adımlar atabilmek için ____________ ve _____________ ayrımının açıklık kazanması gerekir." Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Doğru! Yanlış!

8. Mengüşoğlu’nun "felsefi etik için eleştirel bir hazırlık" olarak tanıttığı çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Jön Türkler aşağıdaki düşünce akımlarından hangisiyle toplumu açıklamaya çalışmışlardır?

Doğru! Yanlış!

10. Ahlak felsefesinin kurucuları olarak bilinen filozof çifti aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, insan olmayı ilim ile tanımlamış ve ilimleri ulum ve fünun olarak ikiye ayırmıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Osmanlı medreselerinde okutulan başlıca mantık yapıtının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Ziya Gökalp’a göre asri milletin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Bedia Akarsu’ya göre ahlak anlayışının oturduğu kavramsal temelin önde gelen unsurları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. E. Von Aster’e göre felsefe problemlerinin anlamını kavrayabilmek nasıl mümkündür?

Doğru! Yanlış!

16. N. Uygur’a göre felsefe tarihinin kurucuları kimlerdir?

Doğru! Yanlış!

17. Takiyettin Mengüşoğlu’nun felsefe tarihi anlayışı çerçevesinde, gerçek felsefe tarihi aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

18. Hartmann’a göre felsefe tarihinde araştırılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. İsmail Tunalı’ya göre estetik haz aşağıdakilerden hangisinin parçasıdır?

Doğru! Yanlış!

20. Felsefe tarihi teriminin, ilk olarak disiplinlerin temelindeki uzmanlık kaygısından doğduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Türkiye'de Felsefenin Gelişimi II - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…