2013-2014 – Türk Anayasa Hukuku – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasına göre idarenin yerinden yönetim ilkesine verdiği önemi açıklayabilir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi 1876 Kanunu Esasinin yapılış biçimini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi tali iktidara yönelik en yaygın değiştirme yasağıdır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi yarı-doğrudan demokrasi araçları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi adsız düzenleyici işlem değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Meclisin iç işleyişi ve çalışmalarına ilişkin kararlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi yasama organının düzenleme alanına giren işlemlerin başka bir organ tarafından yapılmasını yasaklamaktadır?

Doğru! Yanlış!

8. Yasama yetkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Doğru! Yanlış!

9. Seçimlerin genel yönetimi ve denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir?

Doğru! Yanlış!

10. Ara seçimlere ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

11. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçilemez?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi milletvekili seçimlerinde aday olamaz?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargı ile ilgili görevleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı seçilebilmek için gereken şartlar arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanına vekalet edilmesini gerektiren hallerden biridir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yarı-başkanlık ile yönetilmektedir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi için Anayasaya uygunluk denetimi söz konusu değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi itiraz yolunun işletilebilmesi için gerekli olan koşullardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Hakimlerin özlük haklarından yoksun bırakılamamaları aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

20. Yargı işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 – Türk Anayasa Hukuku – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir