İş Sağlığı ve Güvenliği – Çalışma Testi (3)

İş Sağlığı ve Güvenliği – Çalışma Testi (3)

1- Aşağıdaki olaylardan hangileri Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu anlamında iş kazası sayılır?

Doğru! Yanlış!

2- Aşağıdakilerden hangisi yazdığı meslek hastalıkları kitabı ile iş sağlığının kurucusu olarak kabul edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

3- Aşağıdakilerden hangileri tehlikeli davranışlara yol açan psikolojik faktörlerdendir?

Doğru! Yanlış!

4- Eski bir hükümlü olan Cemil’e yönelik, sosyal yaşama uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacıyla bazı çalışmalar yürütülmektedir. Cemil'e yönelik yürütülen bu çalışmalar aşağıdaki kavramların hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

5- “Zorunlu geçit hakkı” aşağıdaki sorumluluk türlerinden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

6- İş kazası veya meslek hastalığı meydana geldikten sonra iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kolundan sağlanan yardımlar, aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmektedir?

Doğru! Yanlış!

7- Aslî görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım gibi konularda özel olarak görevlendirilmiş, uygun donanıma ve yeterli eğitime sahip kişiler ------- olarak ifade edilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

8- Aşağıdakilerden hangileri illiyet bağını kesen sebeplerdendir?

Doğru! Yanlış!

9- Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç -------- içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre, mirasçılar için -------- olarak uygulanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi maddi zararın belirlenmesinde başvurulan unsurlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Yargıtay, yerüstündeki bir işte çalışan işçi için işgörebilme çağını aşağıdaki yaşlardan hangisi ile sınırlamıştır?

Doğru! Yanlış!

12. İş kazaları sonrasında yapılan soruşturmalar yukarıdaki kanunlardan hangilerinde yer alan hükümlere göre yapılabilir?

Doğru! Yanlış!

13. İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri, yetkili idare tarafından ne kadar süre içinde kontrol edilir?

Doğru! Yanlış!

14. İşçinin ölümü nedeniyle talep sahibinin sosyal seviyesine uygun bir yaşam seviyesini yakalayamayacak olmasına ne denir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisinin onaylanması ile Avrupa Birliği’nin mevzuat oluşturma süreci hızlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Çalışan temsilcisinin seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

17- Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel uygulama araçlarından olan tavsiye kararları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekretaryası kural olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?

Doğru! Yanlış!

19- 30 çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerinde, iş güvenliği uzmanı ayda en az kaç dakika görev yapacaktır?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilke ve kuralları kapsamında yer alan düzenlemelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - İş Sağlığı ve Güvenliği - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: