2017-2018 – Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi – Vize Sınavı

2017-2018 – Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi – Vize Sınavı

Soru 1- Planların diğer görsel sunumlardan farkı nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Türkiye’de şehir ve bölge plancılarının mesleği icra etmek için gerekli ehliyete sahip olup olmadığı konusunda anayasal olarak görüş vermeye yetkili kuruluş hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Planlama süresince hukuki olarak planları aşağıdakilerden hangisi onaylamaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Plan kararlarının verilmesi sürecinde, gelişme ve koruma hedeflerinin birbirleriyle çelişmeyecek ve yarışmayacak biçimde gerçekleştirilmesini ifade eden planlama ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi G. Childe’a göre bir yerleşmenin kent olarak nitelendirilebilmesi için gerekli özelliklerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- 3194 Sayılı İmar Yasası’na göre “imar planları”, aşağıdaki hangi iki plan türünden oluşur?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan uluslararası bütünleşme sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Türkiye’de eski adı İller Bankası, yeni adı “İlbank A.Ş.” olan kurumun, plan yapma kapasitesi bulunmayan yerel yönetimlerin adına imar planlarını yapması ya da yaptırması hangi tip plan elde etme yöntemidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Haritalara; istatistiki, görsel ve metin şeklindeki diğer bilgiler de eklenerek oluşturulan karma gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi il düzeyinde metropoliten alan plan yapma yetkisine sahip kurumdur?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi imar uygulamalarındaki 18. Madde ya da Düzenleme Ortaklık Payı uygulaması sonrasında ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Veri uyumlandırma aşağıdaki hangi durumun varlığında gereklidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Son avcı-toplayıcıların ve ilk çiftçilerin yerleşmesi olarak tanımlanan, eğimli yapıda inşa edilmiş bir sur duvarı bulunan aynı zamanda arpa, mercimek tohumlarına dair izler bulunan ve M.Ö. 9000 yıllarına tarihlenen kent aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne göre 1/250.000 ve daha üst ölçekli haritalar üzerine şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan planlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Yeryüzünde belli bir konumu olan ve mekansal olarak ifade edilebilecek jeolojik, coğrafi, demografik, tarihi vb. olguları belli bir ölçekte ifade eden gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- (A: Amaç belirleme; H: Hedeflere karar verme; E: Eylemlerin programlanması; T: Tutarlı araçlara karar verme) Planlama sürecinin izlediği aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi 21.yy kentlerinde risk yaratan problemlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi karmaşık bir sistemin bileşenlerine ayrılıp her aşamada hangi eylemin yapılacağının sistematik bir döngü içinde ve her aşamadaki eylem ve aktörleri belirtir şekilde görselleştirilmesinde kullanılabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi, nazım imar planlarının amaçları arasında yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Endüstri Devrimi'nin kentlere olan etkilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 – Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: