2018-2019 – Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi – Vize Sınavı

Soru 1- Avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik toplumlara dönüşmesi sırasında dört aşamadan söz etmek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisinde yerleşik topluma geçişin aşaması ve açıklaması birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Endüstri devriminin yarattığı kesintisiz ve hızlı gelişim sürecinin 1. Dünya Savaşı'yla birlikte son bulmasının ardından yaşanan durgunluğun aşıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşimin, kent olarak nitelendirilmesinde yerleşime ait ölçütlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Kent merkezlerinin kalabalıklaşması ve yaşam alanları için yetersiz kalmasıyla, zaman içinde artan yöre kentlerin kırsal alanlarla birleşmeye başladığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Planların iç tutarlığı ilkesi aşağıdakilerden hangisinde en doğru biçimde ifade edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangileri kent planlama kararları verilirken birbirlerini desteklemesi ve birbirleriyle karşılıklı besleme ilişkisi içinde olması gereken ölçütlerdir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi kentsel planlama ve tasarımın konuları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi üst ölçekli plan türleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Uygulama imar planlarının ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Şehircilik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- İmar programı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Kendisine başvuruda bulunan ve gerekli olanaklara sahip olmayan yerel yönetimlerin kent planlarını hazırlamakla yetkilendirilmiş kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdaki gösterimlerden hangisi Nazım İmar Planı Gösterimler, 2017’ye göre doğal afetler açısından riskli alanı ifade eder?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdaki planların hangisinde afet riskli alanların gösteriminde sınır belirtilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi mekânsal analizi diğerlerinden ayıran özelliklerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi araştırmanın konusu ve amacı ile ilişkili olarak anketler, saha çalışmaları, deneyler, gözlemler ve ölçümler yoluyla elde edilen değerler bütünüdür?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdaki ifadelerden hangileri görsel basılı haritaların dezavantajlarıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Belirli bir tasarının (proje) gerçekleştirilmesiyle ilgili düzenlemelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Mekânsal planlama düzeyi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri Blumenfeld’e göre doğrudur?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 – Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir