2013-2014 – Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar – Vize Sınavı

2013-2014 – Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar – Vize Sınavı

1. Günlük yaşantıda herkes tarafından kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış dil türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Belli bir grup insan arasında iletişimi gerçekleştirmek amacıyla evrene ilişkin düşüncelerin uzlaşımsal göstergelerle dizgelenerek kullanılmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Yasa diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Hukuk diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Çekişmesiz yargıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. H.M.K. md.127 hükmü uyarınca davaya cevap süresi kural olarak kaç haftadır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi özel mahkemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında göz önünde bulundurulması gereken kurallardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi mutlak olarak duruşma tutanağına yazılması gereken hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu gösteren veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüme ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Yazının gizlilik derecesi içermesi halinde, bu durum belge üzerine aşağıdaki şekillerden hangisi ile belirtilir?

Doğru! Yanlış!

15. Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından hazırlanan ve taraflara ya da üçüncü şahıslara ilk duruşmaya kadar yapılması gereken işlemleri duyuran, tarafları duruşma gününden haberdar eden mahkeme kararına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi nihai kararlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdaki kararlardan hangisi hüküm değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Sadece hüküm özetinin tutanağa yazılarak kararın tefhim edildiği zorunlu hallerde gerekçeli kararın ne kadar süre içinde yazılması gerekir?

Doğru! Yanlış!

19. Ceza davasında son kararda Esas, Karar ve Cumhuriyet Başsavcılığı numaralarından sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yazılır?

Doğru! Yanlış!

20. Islah isteminin kabulüne ilişkin karar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: