Google Adsense Kodu

Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları – Çalışma Testi (6)

Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları – Çalışma Testi (6)

Soru 1- Seçeneklerden hangisi toplumlar için tehlike oluşturan ana olay türleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Toplumlar için tehlike oluşturan kaç ana olay türü tanımlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Belirli bir alan veya bölgede tehlikelerin büyüklük, tekrarlanma, olma olasılığı, belirsizlikler gibi özellikleri ile ortaya çıkarılmasına ilişkin değerlendirme çalışmaları nasıl adlandırılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Zarar görebilirlik kavramı kaça ayrılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Afet bölgelerinde ve riskli üretim alanlarında yer alan insanların, yapıların ve sistemlerin, potansiyel kayıp tehdidi altında bulunması nasıl adlandırılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Zarar görebilirliği azaltmak mümkündür. Bunu yaparak azaltarak neyi azaltmış olduğumuz söylenebilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Afet ve risk arasındaki ilişki hangisinde en iyi tanımlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Tehlikenin belirlenmesi için nasıl çalışmalar yapılmadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Afet senaryoları için risk analizi ne açıdan önemlidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Zarar görebilirlik derecesini ölçerken 0 ila 1 arasında değişen bir sayı ile ölçülebilir hale getirmek mümkündür. Burada “0” hiç zarar görmeme halini, “1” ise tamamen zarar görme halini ifade edebiliriz. Belirtilen durum hangi kavrama ilişkindir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Olası bir doğa veya teknolojik kaynaklı afet meydana gelmeden önce yapılan çalışmaların tümüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Federal Olağanüstü Hal Yönetim Ajansı (FEMA) hangi ülkenin olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kuruluşudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Türkiye Afet Müdahale Planında yer alan lojistik bölge haritasına göre Türkiye kaç lojistik bölgeye ayrılmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Afet yönetim sistemi aşamalarından hangisi kronolojik olarak son sırada yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi CBS'nin avantajlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Ulusal Afet Müdahale Organizasyonu'na göre defin hizmet grubu hangi kuruma bağlı olarak çalışır?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi sistemi aşamalarının risk yönetimi evresinde yapılan çalışmalardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim sisteminde hazırlık aşamasında yapılacak bir çalışmadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Acil durum yönetiminde birincil sorumluluğun bireyde ve ailesinde olduğu; tüm ailelerin kendi yaşadıkları yerdeki risklerin bilincinde olmaktan ve bir aile müdahale planı geliştirmekten sorumlu olduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıda açıklanan durum, afet ve acil durum müdahale seviyeleri etki derecesi açısından hangi seviyededir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Senaryosu ve Tatbikatlar - Vize (Ünite 3-4) Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: