2014-2015 – Ticaret Hukuku – Final Sınavı

2014-2015 – Ticaret Hukuku – Final Sınavı

1. Aşağıdakilerden hangisine ilişkin bir davanın ticari dava sayılması için mutlaka bir ticari işletmeyle ilgili olması gerekir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdaki hallerden hangisinde bir işaretin marka olarak tescili için yapılan başvuru Türk Patent Enstitüsü tarafından ilgili kişinin itirazı üzerine reddedilir?

Doğru! Yanlış!

3. Acentenin denkleştirme istemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Turizm ve otelcilik faaliyetiyle uğraşan bir limited şirketin ortaklarından X, payını Y’ye devretmek istemektedir. Devir işlemine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkisine getirilecek aşağıdaki sınırlamalardan hangisi tescil ve ilan edilmek şartıyla üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir?

Doğru! Yanlış!

6. Anonim şirket yönetim kurulu toplantıları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Anonim şirketin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarının butlanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

9. X Anonim Ortaklığının genel kurul toplantısında alınmış bulunan dürüstlük kuralına aykırı bir karara karşı aşağıdakilerden hangisi iptal davası açamaz?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketin sona ermesine yol açmaz?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki hallerden hangisinde anonim şirket, ayrıca bir karar alınmasına, ihbarda bulunulmasına veya mahkeme kararına gerek olmaksızın sona erer?

Doğru! Yanlış!

12. Anonim şirket genel kurulunda alınacak aşağıdaki kararlardan hangisinin oybirliğiyle alınması gerekir?

Doğru! Yanlış!

13. X, Y ve Z turizm ve otelcilik faaliyetiyle uğraşmak üzere bir anonim şirket kurmaya karar vermişler, ancak sözleşmedeki imzaları onaylatmak üzere notere gittiklerinde Z, kendi payını yakın arkadaşı V’ye devretmiştir. Duruma ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde azınlık pay sahiplerine tanınmış olumsuz haklardan biridir?

Doğru! Yanlış!

15. Türk Ticaret Kanunu anonim şirketlerde aşağıdaki pay türlerinden hangisine izin vermemektedir?

Doğru! Yanlış!

16. Anonim şirketlerde pay sahibinin sermaye borcunu yerine getirmemesinin yaptırımları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. X, Y’ye olan 20 bin lira borcu için 10.01.2015 tarihinde 10.05.2015 vadeli bir bono düzenleyerek teslim etmiştir. Bu bonoyu Y Z’ye, Z de V’ye ciro ve teslim yoluyla devretmiştir. V’nin vade günü başvurduğu X’in bono bedelini ödememesi durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. X, Y’ye olan 20 bin lira borcu için 11.01.2015 tarihinde görüldüğünde ödenmek üzere bir bono düzenleyerek Y’ye teslim etmiştir. Y, bonoyu 10 gün sonra rehin cirosu yaparak ile Z’ye teslim etmiştir. Z’nin yapabileceği işlemler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. Kıymetli evrakta borçlunun senet metninde tahrifat yapıldığına ilişkin iddiası hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kıymetli evrak niteliğindeki senetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Ticaret Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: