2018-2019 – Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi – Vize (Ünite 4) Deneme Sınavı

Soru 1- Aşağıda verilen ifadelerden hangileri Drabek ve Hoetmer tarafından acil durum yöneticilerine hazırlanan öneriler arasında yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Türkiye'de afetlerin sosyolojik olarak ele alınmasının tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Bir topluluğun önemli ölçüde vergilendirilmeye uygun kaynakları olarak kişilerin ve/veya mülklerin ciddi bir biçimde zarar gördüğü bir olaydır. Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden araştırmacılardan hangisi topluluk tarafından yerel liderlere gösterilen yüksek güven derecesinin afete müdahale etme ve toparlanma süreci boyunca alınacak ortak kararların kabul edilmesini kolaylaştıran en önemli faktör olduğunu ileri süren sosyal sermaye teorisini ortaya koymuştur?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Doğal afetlerin, insan eliyle ortaya çıkmış biyolojik ya da teknolojik tehditlerin, bizi, ailemizi, evimizi, işimizi ve içinde yaşadığımız topluluk ve toplumu etkileyebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Acil müdahale yönetimi ile ilgili ilk önemli ders kitabı kimler tarafından kaleme alınmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Windelband’ın bilimler sınıflamasına göre, tekil bir defalık olanı anlamaya yönelik olan bilimler olarak sınıflandırılmış ve sosyal bilimsel anlamda tarihsel tekil “olan” üzerinde yoğunlaşan bilimsel eğilim olarak dikkat çeker?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Afetlerin “temel nedenleri” üzerine değerlendirmeler için önem taşıyan çalışma hangi bilim insanına aittir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Türkiye’de afetlerin sosyolojik bir problem olarak ele alınmasının tarihi aşağıdakilerden hangisine dayanır?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdaki terimlerden hangisi doğal afetlerin, insan eliyle ortaya çıkmış biyolojik ya da teknolojik tehditlerin, bizi, ailemizi, evimizi, işimizi ve içinde yaşadığımız topluluk ve toplumu etkileyebilmesi anlamında kullanılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıda verilen ifadelerden hangileri Drabek ve Hoetmer tarafından acil durum yöneticilerine hazırlanan öneriler arasında yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Türkiye'de afetlerin sosyolojik olarak ele alınmasının tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Türkiye'de hangi olay afet araştırmalarının içeriği ve yönelimi açısından bir dönüm noktası oluşturmuştur?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Bir topluluğun önemli ölçüde vergilendirilmeye uygun kaynakları olarak kişilerin ve/veya mülklerin ciddi bir biçimde zarar gördüğü bir olay tanımı aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi Drabek ve Hoetmer'in Acil durum yöneticileri için hazırladığı öneriler arasında yer almaz ?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Acil durum yönetiminden sorumlu birimlere yönelik öneriler geliştirmiş olmaları, afet sosyologlarının afet çalışmaları alanına sundukları önemli katkılardan biridir. Buna göre, mitlere değil sosyal bilim alanının araştırma bilgisine dayalı olarak, program etkinliklerine, önceliklerine ve uygulama stratejilerine rehberlik edilmeli şeklindeki öneriyi getiren araştırmacı veya araştırmacılar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Doğal afetlerin, insan eliyle ortaya çıkmış biyolojik ya da teknolojik tehditlerin, bizi, ailemizi, evimizi, işimizi ve içinde yaşadığımız topluluk ve toplumu etkileyebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Afetlerin “temel nedenleri” üzerine değerlendirmeler için önem taşıyan çalışma hangi bilim insanına aittir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi rutin bir doğal sürecin afet olarak nitelendirilmesi için gereken unsurlardan birisi değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Drabek'in ayptığı literatür çalışması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Psikolojisi ve Sosyolojisi - Vize (Ünite-4) Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir