Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri – Çalışma Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2.Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin gönderdiği yanıta ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Halkla ilişkiler sürecinin temel işlevleri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Kodlanarak gelen mesajın içeriğini yeniden elde etmek için yapılan çözümleme sürecine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. İletişimin iki yönlü, anlamlı, zaman ve sonucunun bulunması aşağıdakilerden hangisinin özelliğidir?

Doğru! Yanlış!

8. İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Kişilerarası iletişim varsayımları kime aittir?

Doğru! Yanlış!

10. İletişim sürecinde üst üste atılan kollar ve bacaklar aşağıdakilerden hangisinin ifadesidir?

Doğru! Yanlış!

11. Yeni bir kardeşin dünyaya gelişiyle kendisine gösterilen ilginin azaldığını fark eden çocuğun geliştirdiği savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi gerçek organik bir nedeni olmayan, bedensel hastalık düzeyinde ortaya çıkan, nevrotik düzeyde bir savunma mekanizmasıdır?

Doğru! Yanlış!

13. İlkel nitelikteki eğilim ve isteklerin doğal amaçlarından çevrilerek toplumca beğenilen etkinliklere dönüştürülmesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Kişinin kendisini bir başkasının yerine koyma ve davranma eğilimine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Bir şeye inanma, ondan emin olma ve bunu eyleme dönüştürme sürecine ad verilir ?

Doğru! Yanlış!

16. Gerçek uyma davranışına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Halkla ilişkilerde toplumsal duyarlık neden gereklidir?

Doğru! Yanlış!

18. Bir bireyin belirli bir objeye veya bir kimseye karşı zihinsel açıdan hazır oluş durumuna veya belirli bir biçimdeki duruşuna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi tutum ve davranış etkileşiminin birlikte algılanan özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

20. Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Halkla İlişkiler ve İletişim - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir