2014-2015 – Ticaret Hukuku – Vize Sınavı

2014-2015 – Ticaret Hukuku – Vize Sınavı

1. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinde bileşik faiz uygulanması mümkündür?

Doğru! Yanlış!

2. Ticari işlere bağlanan sonuçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Ticari işin ölçütleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Tacir olmaya bağlanan hüküm ve sonuçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisinin tacir sıfatı bulunmaktadır?

Doğru! Yanlış!

6. Tescil edilmiş ticaret unvanının haksız olarak kullanılması durumunda hak sahibi aşağıdakilerden hangisini talep edemez?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisinde ticaret siciline tescil açıklayıcı etkiye sahiptir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirketin ticaret unvanında mutlaka gösterilmelidir?

Doğru! Yanlış!

9. Ticaret siciline tescil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanununa uygun bir ticaret unvanıdır?

Doğru! Yanlış!

11. Cari hesap sözleşmesinin sona ermesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. Ticari temsilcinin aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilmesi için açıkça yetkilendirilmiş olması gerekir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi komisyoncuyu diğer bağımsız tacir yardımcılarından ayıran bir özelliktir?

Doğru! Yanlış!

14. Saklama süresi içinde gerçekleşen bir yangın dolayısıyla ticari defterleri yok olan bir tacir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

15. Acentenin temsil yetkisinin kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Adi ortaklık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisinin limited ortaklık genel kurulunu toplantıya çağırma yetkisi yoktur?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi ortaklık kavramının unsurlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Bir limited şirketin ticaret unvanının genel kurul kararıyla değiştirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

20. Adi ortaklığın sona ermesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Ticaret Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: