Google Adsense Kodu

2013-2014 – Temel Bilgi Teknolojileri II – Vize Sınavı

2013-2014 – Temel Bilgi Teknolojileri II – Vize Sınavı

1. Kişilik haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Metin, grafik, ses, animasyon, durağan ve hareketli görüntüden oluşan ve sayısal olarak işlenen, saklanan ve gönderilen bilgisayar destekli bilgiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Kişilere belirli bir yerde ve belirli bir süre İnternet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi içerik oluşturanların ellerindeki yeni araçlar ile ilgili bir kavramdır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki birimlerden hangisinin bilgisayar kasasının dışında bir giriş çıkış yuvası bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi bilgi yönetim sistemlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

7. Film yapımcıları, icracı sanatçılar ile marka, patent ve tasarıma ilişkin hakların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. AVI ve MP4 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim teknolojileri ve iletişimin yeni örgütlenme biçiminin temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiği çerçevesinde özen gösterilmesi gereken durumlardan biri değildir? *** Soru İptal Edildi.

Doğru! Yanlış!

*** Soru İptal Edildi

11. Projektörle ilgili yaşanan “Ekrandaki görüntünün projektöre aktarılamaması” sorununun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi ROM belleğin görevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi USB ile doğrudan bilgisayara bağlanamaz?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangileri bilişim sistemine girmede suçun oluşabilmesi için gerekli olan temel eylemlerdir?

Doğru! Yanlış!

15. ‘Çekme’ içerikli haber araçlarına en iyi örnek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi ekran kartının yapısında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi sanal gerçekliğin uygulama alanlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

18. PDF nedir?

Doğru! Yanlış!

19. “Küresel köy” ifadesi ile vurgulanmak istenen temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi İnternet ortamındaki bilginin geçerliliğini kontrol etmek için yararlanılabilecek temel ölçütlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Temel Bilgi Teknolojileri II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: