Google Adsense Kodu

Sosyal Psikolojiye Giriş I – Çalışma Testi (9)

Sosyal Psikolojiye Giriş I – Çalışma Testi (9)

1. Aşağıdakilerden hangisi modern sosyal psikolojinin çalışma konularından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Kişinin başkalarının yaptığı hatayı onların içsel özellikleriyle, kendi yaptığı hatayı durumsal faktörlerle açıklama eğiliminde olması aşağıdaki yükleme süreci yanlılıklarından hangisine girmektedir?

Doğru! Yanlış!

3. Kalıpyargılarla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi grubun uyumunu azaltan faktörlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Kaynak, mesaj, araç, erek ve alıcı değişkenlerinin bireyin dikkat, kavrama, kabul gibi özelliklerini değişik ölçülerde etkilediğini öne süren karamsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Nefes darlığı problemi olan ama buna rağmen sigarayı bırakmayan Osman aslında sigaranın sağlığa o kadar da zararlı olmadığını düşünmektedir. Osman’ın bu düşüncesini aşağıdaki kuramlardan hangisi en iyi açıklar?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangileri tutumlarla davranışlar arasındaki ilişkileri kısıtlayan etkenlerdendir?

Doğru! Yanlış!

8. Bireyin en fazla ödül ve en az cezayı isteyeceği varsayımına dayanan tutum işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi kıskançlığı tetikleyen en yaygın etkenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Romantik aşk aşağıdaki aşk bileşenlerinden hangilerini içermektedir?

Doğru! Yanlış!

11. Ebeveynin çocuğunun gereksinimlerinden çok kendi gereksinimleriyle ilgilendiği ve bakım sağlama konusunda tutarsız olduğu durumlarda ortaya çıkan bağlanma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Ayşe Ahmet’le yakın bir ilişki kurmak için çok yoğun bir istek duymasına rağmen Ahmet’in kendisini reddedeceği ya da bir ilişki kursalar bile ileride terk edeceği korkusuyla ilişki kurmaktan kaçınmaktadır. Ayşe’nin içinde bulunduğu durum aşağıdaki bağlanma stillerinden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi özgeci davranışa örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

14. Yapılan araştırmalara göre yardım etme davranışının birinci basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Özgeci davranışın toplumsal sorumluluk normuyla ilgili davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Başkalarının yaşadığı olumsuzluklara verilen duygusal tepkiye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Toplumsal normlarca onaylanmayan saldırganlık türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Saldırgan davranışın, türün en güçlü ve genetik olarak en uygunlarının hayatta kalmasını sağlayarak, türlerin evrimsel gelişimine uyumsal bir işlev gösterdiğini söyleyen ve saldırganlığın kökenlerini bu şekilde açıklayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Medyadaki şiddetin etkisini gösteren kanıtlar aşağıdaki yapılan araştırmalardan hangilerinin sonucunda elde edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi pasif saldırganlık türüne örnek olarak verilebilir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Sosyal Psikoloji I - Final Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…