Hukuk Dili ve Adli Yazışma – Çalışma Testi

1. Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin resmi yazılı türler alt-sınıfına örnektir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi tecil anlamındadır?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye anlamındadır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımı anlamındadır?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin alt sınıfı olan sözlü dile örnektir?

Doğru! Yanlış!

6. Bir konuşma dilinin yazıya geçirilmesinden ortaya çıkan ve çeşitli ilim ve sanat eserlerinin kaleme alınmasında kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Dava dilekçesinde hangisi daha önce yazılır?

Doğru! Yanlış!

8. Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazıya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

9. HMK madde 129’a göre aşağıdakilerden hangisi cevap dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Dilekçede dilekçe yazanın adı ve soyadı nereye yazılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

11. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ana bölümde bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

13. Duruşma tutanağını duruşma hakimi ile aşağıdakilerden hangisi imzalar?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ana bölümde bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

15. Herhangi bir olayı tespit eden, belli şekillere uygun ve ilgililerin imzasını taşıyan belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Yargı yetkisine sahip olan organlar tarafından verilen kararlara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Islah isteminin kabulüne veya reddine ilişkin karar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

18. Ceza davalarında karar hükmünde aşağıdakilerden hangisinin imzası bulunur?

Doğru! Yanlış!

19. İlk itirazların reddi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

Doğru! Yanlış!

20. Ceza davalarında son kararda üstte mahkemenin adında sonra aşağıdakilerden hangisi yazılır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir