Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi

Soru 1- Vaka-i Hayriye adıyla tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Tarihe “sopalı seçim” olarak geçen seçimlerin yapıldığı yıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- II. Abdülhamit döneminde İslamcılık politikasının güç kazanmasında en fazla yararlanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Büyük işletmelerin kurulması, hammadde ve pazar ihtiyacının artması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi III. Selim’in gerçekleştirdiği yeniliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Tanzimat Dönemi’nde yerel düzeyde halkın sınırlı bir şekilde yönetime katılmasını sağlayan ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Mustafa Kemal Paşa'ya (Atatürk) Gazilik unvanının verildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Amasya Genelgesi’nde belirtilen “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ilkesini en iyi. açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- TBMM’nin açıldıktan kısa bir süre sonra otoritesini artırmak için yaptığı düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), yaptığı meclis konuşmasında yeni Türk devletinin dayandığı temel düşünce olarak aşağıdakilerden hangisini işaret etmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal temelini oluşturmuştur?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Türkiye sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların hukuken ve fiilen Türk uyruklu sayıldıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Türkiye Cumhuriyet’inin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Lozan’da çözülen fakat yine de Türkiye’nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Osmanlı Devleti’nde İngiltere’ye ilk demiryolu imtiyazı hangi hat için verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Üç Ders Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir