Temel İnsan Hakları Bilgisi I – Çalışma Testi (5)

Temel İnsan Hakları Bilgisi I – Çalışma Testi (5)

1. Aşağıdakilerden hangisi devletin yarattığı hukuku aşan, adaletin esasları olarak da adlandırılan hukuktur?

Doğru! Yanlış!

2. Fransız İnsan Hakları Bildirgesinde yer alan ‘başkalarına zarar vermeyen her şeyi yapabilmek’ ifadesi hangi anlayışın sonucudur?

Doğru! Yanlış!

3. Eski Yunan medeniyetinin en parlak dönemindeki toplumsal ve siyasal örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. İlkçağ Eski Yunan medeniyetinde doğrudan insan ve toplum sorunlarını merkezine alan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi oy kullanabilir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler bünyesinde kurulmamıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi 1503 Usulünü tanımlar?

Doğru! Yanlış!

9. Amerikan Devletleri Örgütünün oluşturduğu insan hakları koruma sistemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi’nin koruduğu haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Sosyal Haklar Komitesine başvuru yapabilir?

Doğru! Yanlış!

12. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na bireysel başvuru hakkını hangi yılda tanımıştır?

Doğru! Yanlış!

14. İşkence ve onur kırıcı muamele yasağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

15. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne aşağıdakilerden hangisi başvuramaz?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bir davanın kabul edilebilirlik koşullarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi binası hangi şehirdedir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemine göre ağır insan hakkı ihlalleri kategorisi içindedir?

Doğru! Yanlış!

19. 2012 yılı itibariyle, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin en fazla ihlal kararı verdiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20- 2012 yılı itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, en çok bireysel başvuru yapılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: