2018-2019 – Afet Yönetimi I – Final Sınavı

Soru 1- Kriz hâli ve şartları süresince uygulanan ve durumu normale döndürmeyi amaçlayan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 2- İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, evleri yıkılan birçok vatandaş kitlesel olarak çevre illere göç etmiştir. Bu durum afetin aşağıdaki etkilerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Correct! Wrong!

Soru 3- Afet yönetimi döngüsü içerisinde ________ aşamasından hemen sonra iyileştirme aşaması gelir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 4- I. Tehlike II. Maruziyet III. Dirençsizlik Yukarıdakilerden hangileri afet riskini oluşturan ve arttıran etmenlerdendir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi bilgi teknolojilerinin afet öncesi kullanım amaçları arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 6- İnsanların ve yaşam çevrelerinin maruz kaldıkları tehlikeyle baş edebilme kapasitesinin yeterli olmamasıyla birlikte fiziksel, sosyal, ekonomik, çevresel kayıp ve zarara uğrayabilecekleri korunmasızlık durumuna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi afet çantasında bulunması gereken malzemelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede kurumsal paydaşlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 9- 1. Müdahale K. Güvenli daimi iskânın sağlanması 2. Hazırlık L. Halkın bilinçlendirilmesi 3. iyileştirme M. Acil ve kısa süreli destek Yukarıdaki tabloya göre, afet yönetimi döngüsünün bazı ana evreleri ile bu evrelere karşılık gelen faaliyetlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 10- I. Güvenli alanların belirlenmesi II. Çıkış yollarının belirlenmesi III. Buluşma noktalarının belirlenmesi Yukarıdakilerden hangileri aile afete hazırlık planı kapsamında alınması gereken önlemler arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 11- I. Zarar azaltma II. Acil müdahale III. Ön iyileştirme Yukarıdakilerden hangileri afete müdahale süreçleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 12- Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliğine göre Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi (AADYM) kurulması aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundadır?

Correct! Wrong!

Soru 13- I. Arama-kurtarma hizmet grubu II. Zarar tespit hizmet grubu III. Enkaz kaldırma hizmet grubu Yukarıdakilerden hangileri il düzeyinde afete müdahale hizmetleri kapsamında acil durum hizmet grubunda yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık evresinde yapılması gereken faaliyetler arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 15- Yerel düzeyde, uygulamaya dönük ve kısa süreli olan; yetki, görev, sorumluluk ve kaynak eşleştirmesine dayalı afete müdahale plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 16- 1. Analiz süreci K. Tüm hizmet grubu planlarının bütünleştirilmesi 2. Kapasite geliştirme L. Senaryo çalışması 3. Entegrasyon süreci M. Hizmet grubu kaynak ve envanter tespiti Yukarıdaki tabloya göre, ulusal ve yerel düzeyde hizmet grubuna ilişkin plan hazırlama süreci ile bu sürece karşılık gelen faaliyetlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Türkiye'de konut sahiplerinin deprem hasarlarına karşı evlerini sigorta ettirmeleri zorunluluğu hangi yıldan itibaren geti rilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 18- 7269 sayılı yasa ile afet sonrasında yapılacak yardımların şeklini belirlemek amacıyla ________ kavramı tanımlanarak bir sınır koyulmuştur. Yapılacak yardımların şekli ve miktarı bu sınıra göre değişmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 19- I. Jeoloji ve jeofizik mühendisleri II. Psikolog ve sosyologlar III. Mimarlar ve şehir/ bölge plancıları Yukarıdakilerden hangileri afet sonrası yer seçim raporunun hazırlanması sürecinde yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 20- I. inşaat ihalelerinin gecikmesi II. Kiracı afetzedelerin durumundaki belirsizlik III. Organizasyon eksikliği Yukarıdakilerden hangileri bir afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan sorunlar içinde yer alır?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2018-2019 - Afet Yönetimi I - Vize Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir