2018-2019 – Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi – Final Sınavı

Soru 1- Bir ülkede ya da belirli bir bölgede, hazırlanan kampanyaya ya da kampanyayı yürüten kuruma etki etme ihtimali olan ya da etki edeceği düşünülen faktörlerin belirlenmesinde aşağıdaki analiz yöntemlerinden hangisi kullanılır?

Correct! Wrong!

Soru 2- __________ incelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynaklardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 3- Muhabirlerin kurum ile ilgili memnuniyetini artıran ve kurumların haber haline gelebilmesini etkileyen kampanya malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 4- İletişimcinin, afet farkındalık kampanyalarında mesaj oluşturulduktan sonra davranış değişimine yönelik sözlü veya zihinsel değişimi sağlamak üzere yürüteceği faaliyetler aşağıdaki hangi amacı gerçekleştirmek içindir?

Correct! Wrong!

Soru 5- 1. Azaltma K. Afet ve tehlikelerin olumsuz etkilerine karşı planlamalar yapmak ve insanları bu konuda uyarmayı kapsar. 2. Hazırlıklı olma L. Tıbbi ve psikolojik yardım, sigorta ve kamu sektörü ödemelerinin yapılması, zarar gören özel mülklerin, kamu mallarının ve altyapının onarımı ve eylemlerin yapılmasını kapsar. 3. Tepki M. Tehlike ve afetlerin olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmek amacı ile yapılan faaliyetleri kapsar. 4. iyileşme N. Afet oluştuktan sonraki çalışmaların hemen uygulamaya konmasını kapsar. Bu bilgilere göre afet yönetim süreci aşamaları ve her bir düzeyde gerçekleştirilen eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 6- Bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen davranış biçimine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Ahmet afetler konusunda farkındalık oluşturmak için bir eğitim planlamaktadır. Eğitime katılacak olan çok fazla katılımcı bulunmaktadır. Bu katılımcılar farklı coğrafi bölgelerden ve şehirlerdendir ayrıca katılımcıların seyahat etme konusunda sınırlılıkları bulunmaktadır. Ahmet bu eğitimi gerçekleştirmek için aşağıdaki uygulamalardan/yöntemlerden hangisini kullanmalıdır?

Correct! Wrong!

Soru 8- I. Ölçüte dayalı II. Yaşamsal olay III. Geleceğe dönük IV. Hissedilemeyen etki Yukarıdakilerden hangileri gereksinim türleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet konularında görsel-işitsel araçlardan videonun kullanılmasının üstünlüklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Bireylerin duyu organları yoluyla çevreleri ile girdikleri etkileşim sonucu davranışlarında meydana gelen uzun süreli değişikliklere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Bloom’un bilişsel beceriler sınıflamasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 12- I. Geleceğe yönelik olması II. Ulaşılabilir olması III. Eğitim odaklı olması Yukarıdakilerden hangileri öğretim amaçlarının özellikleri arasında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 13- Bilgi ve iletişim teknolojileri ile oluşturulan sistemlerde insanların sanal nesnelerle etkileşime girerek birinci elden bir deneyim yaşamalarını sağlayan uygulamalara ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 14- Bir eserin tüm kopyalarında eserin ilk sahibinin belirtilmesi ve eserin özgün halinin korunması şartı ile lisanslanmak istendiğinde aşağıdaki Creative Commons lisanslarından hangisinin kullanması gerekir?

Correct! Wrong!

Soru 15- I. Programın değerlendirilmesi II. içeriğin belirlenmesi III. Amaçların yazılması IV. Görsel-işitsel araçların hazırlanması Yukarıdakilerden hangileri acil durum ve farkındalık eğitimlerinin etkili olabilmesi için izlenmesi gereken aşamalardandır?

Correct! Wrong!

Soru 16- I. Mekanın uygunluğu II. Eğitimin ivediliği III. Hedef kitlenin katılım durumu IV. Rekabet ortamının durumu Yukarıdakilerden hangileri eğitim takvimini belirlemede etken olan faktörlerdir?

Correct! Wrong!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi eğitici seçimini etkileyen çevresel faktörlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının değerlendirilmesinde kullanılan Kirkpatrick değerlendirme modelinin düzeylerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 19- __________ gözlenen bir davranışı gerçekleştirmenin farklı düzeylerini belirtmek için kullanılan ölçme aracıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 20- I. Tamamen teknoloji odaklı olması II. Farklı düzenlemelere imkan verecek sandalye ve masaların bulunması III. Katılımcıların kolay hareket etmelerine yardımcı olacak büyüklüğe sahip olması IV. Temiz hava akımının kolayca sağlanması Yukarıdakilerden hangileri eğitim mekanının sahip olması gereken özelliklerdendir?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2018-2019 - Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi - Vize Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir