2017-2018 – Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi – Vize Sınavı

Soru 1- Sağlık, çevre ve eğitim gibi belirli konulara dair nüfusun genelinde farkındalık ve davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan ve toplumu daha iyi sonuçlara ulaştırmayı hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetlerine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 2- I. Afete hazır aile II. Afete hazır okul III. Afete hazır işyeri Yukarıdakilerden hangileri “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında yürütülen bilinçlendirme ve eğitim seferberliği kampanyalarındandır?

Correct! Wrong!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin belirlenmesinin avantajlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 4- İncelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynağa ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi paydaş analizinin temel amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 6- K. Afet ve tehlikelerin olumsuz etkilerine karşı planlamalar yapmak ve insanları bu konuda uyarmayı kapsar. L. Tıbbi ve psikolojik yardım, sigorta ve kamu sektörü ödemelerinin yapılması, zarar gören özel mülklerin, kamu mallarının ve altyapının onarımı ve eylemlerin yapılmasını kapsar. M. Tehlike ve afetlerin olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmek amacı ile yapılan faaliyetleri kapsar. N. Afet oluştuktan sonraki çalışmaların hemen uygulamaya konmasını kapsar. 1. Azaltma 2. Hazırlıklı olma 3. Tepki 4. iyileşme Bu bilgilere göre afet yönetim süreci aşamaları ve her bir düzeyde gerçekleştirilen eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Correct! Wrong!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi farkındalık kampanyalarının aşamalarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 8- Bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen davranış biçimine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 9- Araştırmadan elde edilen verilerin incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya etki edecek tüm faktörlerin ortaya konulmasının ardından, mevcut durumla ilgili güçlü-zayıf yönlerin ve fırsatların analizi ve değerlendirmesine ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi afetlerin yarattığı etkileri azaltabilmek için yapılması gereken yapısal faktörlerden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 11- Aşağıdaki afet farkındalık kampanya bileşenlerinden hangisi hedeflerin nasıl başarılacağını açıklamak için kapsamlı bir biçimde fikir, içerik ya da statejik yaklaşımı ifade eder?

Correct! Wrong!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi bir haberin değer taşıyıp taşımadığında belirleyici olan ölçütlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi mesajların hedef kitleye ulaştırılması için dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu dolaylı yoldan oluşturan araçlar arasında yer almaz?

Correct! Wrong!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi afet durumlarındaki medya kontrol listesinde yer alan hazırlık tedbirlerine yönelik sorulardan biridir?

Correct! Wrong!

Soru 16- Kampanyaları duyurmak, haber değeri şeklinde kurgulamak, ilgili kişilere ve medyaya ulaştırmak anlamında hayati değeri olan ________ önemli bir bilgilendirme aracıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Correct! Wrong!

Soru 17- Mesajlar ödül veya cezaya odaklanmaktır. ifadesi aşağıdaki hangi mesaj içerik stratejisinin kapsamında yer alır?

Correct! Wrong!

Soru 18- Afet farkındalık kampanyalarında mesaj oluşturulduktan sonra davranış değişimine yönelik sözlü veya zihinsel değişimin sağladığı iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın temel özelliklerinden biridir?

Correct! Wrong!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki diyalog kampanyalarının amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

İlginizi Çekebilir:  2018-2019 - Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi - Vize Sınavı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir