Google Adsense Kodu

2013 – Ticaret Hukukuna Giriş – Çalışma Testi (1)

2013 – Ticaret Hukukuna Giriş – Çalışma Testi (1)

1. Ticari işletme rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Ticari davaların görüleceği mahkemelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

4. Ticari işle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Ticari işletmenin devrinin sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

6. Ticaret sicilinin yetki çevresi hangi esasa göre belirlenir?

Doğru! Yanlış!

7. Sicil müdürü 01.08.2012 tarihinde geçici tescile karar vermiştir. Geçici tescil edilen hususun sicilden silinmemesi için en geç hangi tarihe kadar tarafların anlaştıklarını veya mahkemeye başvurduklarını ispat etmeleri gerekir?

Doğru! Yanlış!

8. Ticaret sicili hangi bakanlığın denetim ve gözetimindedir?

Doğru! Yanlış!

9. Markanın hükümsüz kalmasını önlemek için koruma süresinin bitiminden itibaren kaç ay içinde yenileme talebinde bulunulması gerekir?

Doğru! Yanlış!

10. Sicilin tutulmasından doğan müteselsil sorumluluk aşağıdakilerden hangilerine aittir?

Doğru! Yanlış!

11. Esnaf (E) ve tacir (T) arasında akdedilen cari hesap sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

12. Cari hesap sözleşmesinde hacizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

13. Acentenin borçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Taraflar arasında bir sözleşmenin kurulması olanağının hazırlanmasına veya kurulmasına aracılık edilmesinin üstlenildiği ve bu sözleşmenin kurulması durumunda ücrete hak kazanıldığı sözleşmeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

15. Cari hesap sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Kollektif ortaklık sözleşmesinin akdedilmesinden itibaren şirketin tüzel kişilik kazanmasına kadar geçecek olan süre içerisinde, kurucular arasındaki ilişkiye aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi limited şirketlerde ana sözleşmede bulunması zorunlu hususlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Limited şirkette ortak sıfatının kazanılmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki ortaklıkların hangisinde, tüm ortakların gerçek kişi olması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

20. Ticaret şirketi kurullarına elektronik ortamda katılımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Ticaret Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: