2018-2019 – Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi – Vize Sınavı

Soru 1- Aşağıdakilerden hangileri afet farkındalık kampanyalarında hedef kitleyi belirlemeyi etkileyen faktörlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi bir afet farkındalık kampanyasında kurum analizi gerçekleştirilirken sorulması gereken sorulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- AFAD’ın kurulması ile birlikte Türkiye'de kriz yönetimi anlayışından hangi yönetim modeli anlayışına geçilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4 __________ incelenmekte olan olayın gerçek tanığı tarafından bizzat elde edilen verilerden oluşan kaynaklardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangileri “Afete Hazır Türkiye Projesi” kapsamında yürütülen bilinçlendirme ve eğitim seferberliği kampanyalarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- ________ bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış biçimi olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi afet farkındalık kampanyalarında hedef kitlenin belirlenmesinin avantajlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizi kapsamında değerlendirilen konulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi dolaylı kamuoyu oluşturan araçlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Gazete kupürü, radyo, TV programlarının derlenmesi, medya takibi ve ulaşılan potansiyel hedef kitlenin ölçümü gibi etkinlikler aşağıdaki afet farkındalık kampanyası değerlendirme ölçütlerinden hangisinin kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel medyanın temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangileri bir haberin değer taşıyıp taşımadığında belirleyici olan ölçütler arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıda yer alan sosyal medyada iletişim türleri ve kullanım amaçları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi afet farkındalık kampanyalarında mesajların hedef kitleye ulaştırılması için dikkat edilecek unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Mesajlar, istenen davranışının gönderene veya üçüncü bir tarafa nasıl yardımcı olacağı üzerine odaklanmalıdır. ifadesi aşağıdaki hangi mesaj içerik stratejisinin kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangileri afet farkındalık kampanya bileşenlerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Sosyal Geribildirim Döngüsü Yaklaşımı'nın ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki diyalog kampanyalarının amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Kampanyaları duyurmak, haber değeri şeklinde kurgulamak, ilgili kişilere ve medyaya ulaştırmak anlamında hayati değeri olan _________ önemli bir bilgilendirme aracıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi afetlerin yarattığı etkileri azaltabilmek için yapılması gereken yapısal faktörlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 – Acil Durum ve Afet Farkındalık Eğitimi – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir