Google Adsense Kodu

2016-2017 – İktisada Giriş II – Vize Sınavı

2016-2017 – İktisada Giriş II – Vize Sınavı

1. GSYH’nin hesaplamasında kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Cari fiyatlarla GSYH aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

3. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilen; gelir, eğitim, ve sağlıklı yaşam sürelerini hesaba katarak ülkeleri insani gelişme düzeyine göre sıralayan endeks aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Ekonomide gelir harcama eşitliğinin sağlanmasının koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi enflasyon ve işsizlik arasındaki kısa dönemdeki ilişkiyi gösterir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki sektörlerden hangisi, ekonomide birikimlerin reel yatırımlara dönüştürülmesinde önemli bir rol oynar?

Doğru! Yanlış!

7. Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

8. Keynes’in görüşleri hangi yıllarda artan bir şekilde taraftar bulmaya başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

9. GSYH deflatörünün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Faktör fiyatlarıyla safi milli hasıla aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Doğru! Yanlış!

11. Okun yasası aşağıdakilerden hangisini ölçen bir katsayıdır?

Doğru! Yanlış!

12. Firmanın istihdam ettiği son işçinin, firmanın toplam maliyetinde yaptığı değişime ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikiminin yavaş artmasına neden olur?

Doğru! Yanlış!

14. Net vergi hasılatının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde, üretim faktörlerinin bir araya nasıl getirileceğine dair bilgileri kapsar?

Doğru! Yanlış!

16. Keynesyen tüketim fonksiyonunda toplam tüketim harcamaları aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Doğru! Yanlış!

17. Özel tasarrufların tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi reel faiz oranını ifade eder?

Doğru! Yanlış!

19. Veri teknoloji altında, iş gücü ve sermayenin bir araya gelerek hasılayı üretmesini gösteren matematiksel ilişkiye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

20. Net yatırımlar kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - İktisada Giriş II - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…