2015-2016 – Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku – Vize Sınavı

1. Hâkim ve savcıların idari görevleri yönünden bağlı olduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da yüksek mahkemeler arasında sayılmayan fakat yargı fonksiyonunu yerine getirdiği kabul edilen yargı kollarından biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece mahkemelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi çok hâkimli mahkemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Adli ve idari yargı hâkim ve savcılarının özlük işleri hakkında karar verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Yargıtay’ın idari birimlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarını ve aralarındaki işbölümünü belirleme görevi aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

9. Adli yargı ilk derece mahkemeleri tarafından verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak istinaf başvurularını inceleyip karara bağlayan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi özel görevli ceza mahkemelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde Genel Sekreterlik görevi yapabilmek için en az kaç yıl üye olarak görev yapmış olmak gerekir?

Doğru! Yanlış!

12. Yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra, idarenin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli bir görev yapan ilk ve son derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin atama kararnamelerini aşağıdakilerden hangisi onaylar?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi ilk derece idare mahkemelerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay başkanının katılmadığı kurullara başkanlık eder?

Doğru! Yanlış!

16. Askeri hâkimlerin atamaları aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Doğru! Yanlış!

17. Askeri mahkemeler kural olarak kaç hâkim ile kurulur?

Doğru! Yanlış!

18. Görülmekte olan davalar bakımından tek hakim ile askeri mahkeme kurulu arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını aşağıdakilerden hangisi çözümler?

Doğru! Yanlış!

19. Bir suçun, sıkıyönetim ilanına sebep olan suçlar içerisinde yer alıp almadığına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi Askeri Yargıtay Başsavcısının görevlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir