2014-2015 – Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku – Final Sınavı

1. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuru evrakında eksiklik olması durumunda eksikliğin giderilmesi için kaç gün süre verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne üye seçerken yaptığı ilk oylamada aranan çoğunluk kaçtır?

Doğru! Yanlış!

3. Diğer yargı düzenlerinin görev alanlarına girmeyen tüm uyuşmazlıklara bakan yargı kolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Genel görevli hukuk mahkemeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulur?

Doğru! Yanlış!

5. Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarı ve tekliflerini inceleyerek görüşlerini bildirmekle görevli Danıştay dairesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu’nda yer almaz?

Doğru! Yanlış!

7. Askeri düzen içinde, emir komuta zincirine uyulmasının sağlanması amacı güden yargı türünde görev yapan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Askeri Yargıtay dairelerinin toplanabilmesi için gereken sayı kaçtır?

Doğru! Yanlış!

9. Kolluk kuvveti aracılığıyla yapılacak tebligatta gecikmesinde zarar doğabilecek işler söz konusu olduğunda yapılması gereken işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Tebligat ile gerçekleşen hukuki dinlenilme hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Bir yıl veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı ceza alanların tutuklulukları süresince kendilerine yapılması gereken tebligat aşağıdakilerden hangisine yapılır?

Doğru! Yanlış!

12. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre davanın başında avans olarak ödenmesi gereken tebligat masrafları ödenmediğinde ya da eksildiğinde verilen sürede de tamamlanmamış olursa aşağıdaki neticelerden hangisi doğar?

Doğru! Yanlış!

13. Mahkemenin bir kimseyi huzuruna çağırması işlemi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

Doğru! Yanlış!

14. Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde belirli bir zaman belirtilen tebliğ evrakı, tebliği belirtilen günden ne kadar önce gönderilir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi yabancı ülke temsilciliği tarafından Dışişleri Bakanlığına iletilen evrakın muhatabına tebliğ işlemlerini kolluk kuvvetleri aracılığıyla gerçekleştirir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdaki şirketlerden hangilerine elektronik yolla tebligat yapma zorunluluğu vardır?

Doğru! Yanlış!

17. Tebligat yapılacak kimse imza atacak kadar yazı bilmiyorsa öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda belirtilen özel suçlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Ödeme emrinin usulsüz tebliğ edilmesi durumunda bu durumu aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden dikkate alır?

Doğru! Yanlış!

20. Tebligat hukukunda tebligatın usulüne uygun yapılmasının en önemli gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 - Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir