2015-2016 – Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku – Final Sınavı

1. Yargı fonksiyonunu Türk milleti adına yerine getiren kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi adli yargıda yer alan özel görevli hukuk mahkemelerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare mahkemesinin faaliyet gösterdiği hallerde bu mahkemeler arasındaki iş bölümü aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Doğru! Yanlış!

4. Askeri Yargıtay üyeleri en az hangi rütbede olan birinci sınıf hâkimler arasından seçilir?

Doğru! Yanlış!

5. Tebligat Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi tebligat çıkaracak mercilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Tutuklu ve hükümlülere ait tebliğlerin kanuni temsilciye yapılabilmesi için tutuklunun hürriyeti bağlayıcı ceza ile en az kaç yıl mahkûm olması gerekir?

Doğru! Yanlış!

7. Tebligat Kanunu’na göre, sefer halinde olan birlik veya kurumlardaki askeri kişilere tebligat aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla gerçekleştirilir?

Doğru! Yanlış!

8. Tebligatı, diğer posta ve bildirme faaliyetlerinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Adreste fiilen bulunulmasa dahi adres kayıt sistemindeki adresine tebligat yapılması ve tebligat yapılamasa dahi tebligat yapılmış sayılması halinde düzenlenecek tebliğ zarfı ne renk olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

10. Memur vasıtasıyla yaptırılacak tebliğlerde, tebliğ yapana verilecek masrafların miktarını aşağıdakilerden hangisi tespit eder?

Doğru! Yanlış!

11. Tebligat memuru tarafından düzenlen ve tebliğ işlemini tespit eden belgeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

12. Yabancı ülkelere gönderilecek ve içinde belirli bir zaman belirtilen tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, tebliğde belirtilen günden kaç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir?

Doğru! Yanlış!

13. Adresi bilinmeyen ve bulunamayan kimselere en son çare olarak yapılacak tebligat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Belirtilen adreste muhatap veya yerine tebligat yapılacak kimse bulunmuyorsa, tebligat memuru, evrakı aşağıdakilerden hangisine teslim edemez?

Doğru! Yanlış!

15. Muhatabın adreste bulunmaması durumunda, kanunda kendisine tebligat bırakılacağı belirtilen kişi ve merciler teslim edilen tebliğ evrakını ne kadar süre ile saklamakla yükümlüdürler?

Doğru! Yanlış!

16. Yabancı bir ülkede resmi bir görevle ya da görevlendirmeyle bulunan Türk memurlarına tebligat aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla yapılır?

Doğru! Yanlış!

17. Mahkeme kararının usulüne aykırı tebliğ edildiğini ve geç öğrendiğini beyan edip, süresinden sonra kanun yoluna başvuran tarafın, kanun yolu süresini geçirdiği gerekçesiyle mahkeme bu talebini reddetmişse bu red kararlarına karşı kaç gün içinde kanun yoluna başvurulabilir?

Doğru! Yanlış!

18. Usulsüz tebliğe rağmen muhatap tebliği öğrenmişse, aşağıdakilerden hangisi tebliğ tarihi olarak kabul edilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Tebligat Kanunu’nda sayılan özel suçlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Bir icra takibinde tebligatın usulsüz olduğu iddiası aşağıdakilerden hangisine ileri sürülmelidir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
9-12 Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir