2012-2013 – Genel İşletme – Final Sınavı

2012-2013 – Genel İşletme – Final Sınavı

1. Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Bireylere gelişme çağlarında aileleri tarafından aktarılan, bireylerin kişiliklerinin ayrılmaz parçası olan ve değişimi çok zor, hatta mümkün olmayan değerlere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi paylaşılan değerleri oluşturmanın amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. İşletmelerin ürünlerini başka işletmelerin ürettikleri girdilere bağlı kalmadan kendilerinin üretmeye başlaması ile gerçekleştirilen büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Bireysel olarak ya da grup faaliyetleri içerisinde diğer insanlarla birlikte çalışabilme becerisini kapsayan yetenek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. İşletmenin ulaşmayı beklediği sonuçların rakamlarla ifade edildiği belgeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

7. Yöneticinin sosyal ya da resmi yapının gereği olarak yerine getirmesi gereken sorumlukları içeren rolü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbirlerin alınmasına dayalı kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama iletişimi araçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Satın alınan bir ürünün satıldığı noktaya ulaşana dek kaç kez el değiştirdiğinin bilinmemesi kavramı aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmeler, internet ve yeni olanakların ortaya çıkmasıyla yaygınlaşan pazarlama iletişimi araçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi aracılara yönelik satış özendirme araçlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin dışarıdan insan kaynağı bulmak için kullandığı yöntemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. İnsan kaynakları yöneticilerinin kendi bölümlerini yönetirken kullandıkları yetki aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. İşe alım sürecinde seçim kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. İşletmelerin çalışanlara gönüllü olarak yaptığı ödemelere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. “A” İşletmesi küçük bir işletmedir ve işletmenin büyük ortağı Bay A finansman faaliyetlerinin yönetiminden sorumludur. Bay A için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

18. İşletmenin bankalara olan kredi borcunun toplamı aşağıdaki tablolardan hangisinde görünür?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdaki tablolardan hangisi incelenerek işletmenin büyüklüğü, satış eğilimi, ana gider kalemleri ve net kârı vb. konularında bilgi sahibi olunur?

Doğru! Yanlış!

20. Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 - Genel İşletme - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…