Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi – Çalışma Testi

1. Savunma avukatının savcı ile karşılıklı olarak eşit haklara sahip olması aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi avukatın bağımsızlığının unsurlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Avukatın çalışma saatlerini ve biçimini özgürce takdir edebilmesi avukatlık mesleğinin aşağıdaki niteliklerinden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

4. Avukatlık asgari ücret tarifelerinin, özel kanun hükümleriyle belirlenmesi avukatlık mesleğinin aşağıdaki niteliklerinden hangisinin sonucudur?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleğine kabule engel teşkil eden olumsuz şartlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi avukatlık sözleşmesini sona erdiren sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleği ile birleşen işlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

8. Yanında avukatlık stajı yapılacak avukatın meslekte en az kaç yıl faaliyet göstermiş olması gerekir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi avukatın statüsünden kaynaklanan yetkilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Henüz gerçekleşmemiş veya vadesi gelmemiş müstakbel giderlere ilişkin olarak müvekkilin avukata yaptığı peşin ödemeye ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Davacının delillerin toplanmasına ilişkin ara karar gereğinin yerine getirilmesinden önce davasından feragat etmesi halinde, davalı avukatı lehine tarife ile belli olan avukatlık ücretinin ne kadarına hükmedilir?

Doğru! Yanlış!

12. Avukatın ücret alacağının tahsili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Avukatın sır saklama yükümlülüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Belli bir işi takipten veya savunmadan kendi isteği ile çekilen avukatın bu işe ait vekâlet görevi, durumun müvekkile tebliğinden itibaren kaç gün süreyle devam eder?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi avukat-müvekkil ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi avukatın avukatlık statüsünden kaynaklanan yükümlülüklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Avukatlık meslek kurallarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Avukatlar meslektaşlarının mesleki davranışları hakkındaki şikâyetlerini aşağıdaki mercilerden hangisine bildirmekle yükümlüdür?

Doğru! Yanlış!

19. Avukatlık mesleğine bir standart getirmek ve mesleğe öz disiplinini kazandırmak amacıyla oluşturulan meslek kuralları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Doğru! Yanlış!

20. Avukatın meslektaşlarıyla ilişkilerinde uymak zorunda olduğu kurallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi – Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…