Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi – Çalışma Testi

1. Avukat-müvekkil ilişkisinde her iki taraf için de önemli olan unsur aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Görevlerinden doğan ve görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı avukatlara dava açılması aşağıdaki birimlerden hangisinin iznine bağlıdır?

Doğru! Yanlış!

3. Mitolojide avukatlık mesleğinin ilk temsilcilerine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Avukat, mesleki faaliyetlerini aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisine dayanarak yürütebilir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi avukatlık sözleşmesinin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleğine kabul için aranan olumlu şartlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. İflas kararı verilmiş kişilerin avukatlık mesleğini yapabilmeleri için gerekli koşul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Avukatlık sözleşmesinin sona ermesine rağmen avukatın vekilliğinin devam etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi avukatın vekalet ilişkisinden kaynaklanan haklarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Avukatlık Kanunu’na göre avukatlık ücretinin üst sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Azil hakkı hangi tür haktır?

Doğru! Yanlış!

12. Avukatın, tanıklıktan çekinme yetkisini kullanması halinde, kendisine hukuki veya cezai yaptırım uygulanamaması, avukatın hangi yetkisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

13. Avukatın tevkil yetkisi dahilinde üstlendiği bir işi bir meslektaşına devretmesi halinde tevkil olunan avukata ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi avukat-mahkeme ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Avukatın görülmekte olan bir davada vekaletten çekilmesi halinde, vekilin vekalet görevi ne zaman son bulur?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi avukatlık statüsünden kaynaklanan yükümlülüklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi avukatın yargı organları ve adli mercilerle ilişkilerinde uyması gerekli kurallardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Doğru! Yanlış!

19. Avukatın aşağıdaki davranışlarından hangisi, özen ilkesine aykırı değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi “avukat bürosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir” kuralının ihlali değildir?

Doğru! Yanlış!

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi – Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…