Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi – Çalışma Testi

1. Adli işlemleri vekâleten yapma hakkının sadece baroya kayıtlı avukatlara tanınmış olması avukatlığın aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanır?

Doğru! Yanlış!

2. Avukatlık sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

3. Avukatın haklı sebeple istifası halinde ifaya dair talep edeceği ücret aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Uygunsuz işlerin reddi zorunluluğu, çatışan menfaatleri temsil etmekten ve taraf değiştirmekten kaçınma avukatın aşağıdaki yükümlülüklerinden hangisinden kaynaklanır?

Doğru! Yanlış!

5. Avukatın iş sahipleriyle ilişkileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi noterin mesleğinden istifa etmiş sayıldığı durumlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

7. Noterlik sıfatının kazanıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Yeni noterliklerin açılmasında ve var olanların kapatılmasında son ve tek karar mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Noterlik dairesine gelen iş kâğıtlarının geliş sırasına göre numara verilerek işlendiği zorunlu defter aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi noter kâtipliği için aranan genel şartlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi noterlik dairesinin kesin olarak boşalmasına yol açan sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Noter işlemlerinde yapılan çıkıntı, değiştirme, düzeltme gibi işlemlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Noter tarafından yapılan aşağıdaki işlemlerin hangisinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunlu değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi düzenleme yoluyla yapılan senet tutanağında bulunması gereken unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Bir yerde sadece bir noterin bulunması ve yasaklılığı nedeniyle işlem yapamaması durumunda o işlem, kural olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi noterlerin yasaklı olduğu işlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

17. Noterlerin izin hakkıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi noterlere verilecek disiplin cezalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi göreve yeni başlayan noterlerin yükümlülüklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Noterlik Kanunu gereğince ortak işlemlere ait gelir tutarının hesaba yatırılacak kısmını süresi içinde yatırmayan notere ilk defasında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

Doğru! Yanlış!

Avukatlık ve Noterlik Hukuku Bilgisi – Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…